Doktorgradsprosjekter

Her er en oversikt over pågående doktorgradsprosjekter ved Lovisenberg.

En lege som undersøker en gammel mann

Work-related Factors and Health Literacy Promotion by RNs. –The WoFact Healthlit Study

Malene Stavdal, jordmor og PhD-Stipendiat, Lovisenberg.
Christine Råheim Borge, seniorforsker og førsteamanuensis, Lovisenberg.

MATCH-IT: Making Alternative Treatment Choices Intuitive and Trustworthy

Per Olav Løvsletten, stipendiat og lege i spesialisering, medisinsk klinikk

Mental helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger

Ruth Abraham, stipendiat og overlege, klinikk for psykisk helsevern

Effectiveness and cost-effectiveness of a multidisciplinary intervention and subsequent use of health care resources in patients on waiting list for total knee arthroplasty – a multicenter, randomized controlled trial (The MULTIKNEE Trial)

Ingvild Buset Bergvad, stipendiat og spesialfysioterapeut, kirurgisk klinikk
Daniil Evgenjevich Rudsengen, stipendiat og rådgiver, forskningsavdelingen

Effekten av ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie 

Yasser Rehman, stipendiat og lege i spesialisering, kirurgisk klinikk

The Role of the Nose in Snoring and Sleep Apnea 

Hans Christian Hoel, stipendiat og lege i spesialisering, kirurgisk klinikk

Vitamin D og hjernefunksjoner

Jelena Zugic Soares, stipendiat og overlege, medisinsk klinikk

Colorectal malignancy in patients with ulcerative colitis

Pasquale Klepp, stipendiat og overlege, medisinsk klinikk

Fysisk form, fysisk aktivitet og fatigue etter slag (NORFAST-C) 

Petra Larsson, stipendiat og spesialfysioterapeut, medisinsk klinikk

Nytt diagnostisk verktøy for kartlegging av fatigue etter hjerneslag (NORFAST-A)

Ingrid Johansen Skogestad, stipendiat og sykepleier, medisinsk klinikk

Utvikling av et kartleggingsverktøy for å identifisere pasienter med usikker effekt av operasjon med totalprotese i kne

Unni Solveig Johansen Olsen, stipendiat og sykepleier, kirurgisk klinikk

Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

Marit Coldevin, stipendiat og psykologspesialist, Nic Waals Institutt

Terapeutfaktorer og utfall av terapi. Betydningen av terapeutfaktorer og terapeutisk allianse for behandlingsutfall for barn med angst 

Stine Harstad, stipendiat og klinisk sosionom, Nic Waals Institutt

TellMe More: Effekten av et tilbakemeldingssystem for pasienter i BUP

Cilje Sunde Rolfsjord, stipendiat og psykolog, Nic Waals Institutt

TellMe More: Utvikling og evaluering av tilbakemeldingssystem ved Nic Waal

Kristian Rognstad, stipendiat, R-BUP

Oral Health in Patients with Advanced Cancer (OralHAC)

Ragnhild Elisabeth Monsen, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Fibrosemarkører ved Crohn's sykdom, prognostisk og prediktivt potensial

Ida Frivold Glad, stipendiat, Unger Vetlesens Institutt

SIBS-intervention for siblings and parents of children with chronic illness: A randomized controlled trial

Solveig Kirchhofer, stipendiat, Nic Waals Institutt

Predict and Prevent – An IBSEN III study to predict first year disease course with the aim to prevent complicated disease outcome in newly diagnosed inflammatory bowel disease

Vibeke Strande, stipendiat, Unger Vetlesens Institutt

Same genes, different disorders: understanding the developmental emergence of different psychiatric problems in the context of common genetic liabilities (MoBa-Dev)

Adrian Dahl Askelund, stipendiat, Nic Waals Institutt

Ego development, personality trait structure and psychodynamic personality functioning: psychometric properties and their interrelated perspectives

Kai Leitemo, stipendiat, Lovisenberg DPS

Optimizing Health Literacy in Cancer Patients

Marit Leine, stipendiat, medisinsk klinikk

  


 

 

 
 

 

 

 

 

 


 

Sist oppdatert 18.12.2023