Utvikling av et preoperativt kartleggingsverktøy for å identifisere pasienter med usikker effekt av operasjon med totalprotese i kne

Formålet med prosjektet er å utvikle et kartleggingsverktøy som kan identifisere pasienter med økt risiko for uønsket resultat av operasjon.

En mann i svart skjorte

En av fem pasienter får ikke forventet resultat av kneproteseoperasjon, og opplever smerter og redusert fysisk funksjon. Formålet med dette prosjektet er derfor å utvikle et kartleggingsverktøy som kan identifisere pasienter med økt risiko for uønsket resultat av operasjon. Pasientene med økt risiko kan dermed få tilbud om tilpasset behandling før operasjonen for å bedre deres forutsetninger for et vellykket resultat av kirurgi. Pasienter som identifiseres med økt risiko vil få informasjon om dette, og vil følgelig kunne ta mer informerte beslutninger om egen behandling.

Avdeling

Kirurgisk Klinikk

Finansiering

Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Anners Lerdal, forskningssjef, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Unni Solveig Johansen Olsen, stipendiat og sykepleier, Lovisenberg
Arild Aamodt, avdelingsoverlege, dr. med Ortopedisk avdeling Lovisenberg
Øystein Skare, ph.d./manuell terapeut, Lovisenberg
Maren Falch Lindberg, postdoktor/klinisk sykepleiespesialist, Lovisenberg


Sist oppdatert 21.04.2021