Rettigheter

  • Innsyn i journal

    Dersom det ønskes utskrift av pasientjournal.

  • Brukerutvalget ved LDS

    Brukerutvalget er pasientenes og pårørendes talspersoner på sykehuset og skal gjennom brukererfaringer bidra til at tjenestetilbudet blir best mulig. 

Sist oppdatert 13.01.2021