Tilgjengelighetserklæring for nettstedet www.LDS.no

Ansvarlig for nettstedet: Lovisenberg Diakonale Sykehus AS, organisasjonsnummer NO 965 985 166 MVA.

Tilgjengelighetserklæring for virksomheter i offentlig sektor

I oktober 2022 lanserte Digdir en løsning for tilgjengelighetserklæring på uustatus.no, som alle virksomheter i offentlig sektor plikter å ha på plass på sine nettsteder fra 1. februar 2023. Da Lovisenberg Diakonale Sykehus AS er et privat-ideelt sykehus, plikter ikke sykehuset å ha denne. Men vi er svært opptatt av at våre sider er så tilgjengelige som mulig, og følger retningslinjene fra Uutilsynet så godt som mulig.
 
  • Har du oppdaget feil og mangler knyttet til universell utforming av nettstedet? 
  • Trenger du alternativ til innhold som ikke er universelt utformet?
  • Har du innspill til forbedringer av nettstedet?
Du kontakter oss via e-post til josst@lds.no

Klage

Diskrimineringsnemnda behandler klager om brudd på regelverket. Du finner informasjon om hvordan du klager på nettstedet til Diskrimineringsnemnda her: https://diskrimineringsnemnda.no/for-klager. Du kan også klage på manglende eller sent svar på tilbakemeldinger du har sendt til oss.

Status for innhold som ikke er universelt utformet

Vi har innhold på nettstedet som ikke er universelt utformet. Vi arbeider med å utbedre dette, men ber om forståelse for at det kan ta noe tid å sørge for at alt innhold følger nye retningslinjer fra februar 2023. 

Lovisenberg Diakonale Sykehus AS forholder seg til tilgjengelighet på www.LDS.no slik:

Innholdet skal være mulig å oppfatte

Informasjon skal være presentert på en måte brukeren kan oppfatte. Det vil si at informasjon ikke bare skal kunne oppfattes med én enkelt sans. For å se grafikk trenger du for eksempel en skjerm og synssansen. Derfor skal bilder ha en alternativ tekst. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måter, blant annet som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkes som tegnspråk eller som symbol. 
Det skal ikke være komponenter med bare lyd, bilde eller video. Lydinnspillinger skal ha tilhørende beskrivelse, bilder skal ha alternativ tekst, og videoer skal være tekstet. Vi ber om forståelse for at det vil ta noe tid å gjennomføre dette for en del eldre innhold. Vi gjennomfører at alt nytt innhold holder disse kravene.

Nettstedet skal være forståelig

Målet med nettsteder er at brukerne skal forstå hvordan sidene skal brukes og informasjonen de får. Det handler om at nettstedet er forutsigbart, har et enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. 

Test og vurdering av nettstedet

Vi tester og vurderer nettstedet internt.

Om erklæringen

Tilgjengelighetserklæring for dette nettstedet ble opprettet første gang 09. februar 2023.

Arbeid med universell utforming av nettstedet

Ved Lovisenberg Diakonale Sykehus AS jobber Kommunikasjonsavdelingen målrettet med å gjøre nettsidene våre og digitalt innhold tilgjengelig for alle. Tilgjengelighetsarbeidet er et stort arbeid, da det totalt sett er mye innhold på nettstedet. 
Siden vi er en del av en nasjonalt publiseringsløsning, har vi ikke mulighet til å selv rette opp i tekniske feil på nettstedet. Vi gir likevel tilbakemeldinger der vi kan og får oppdateringer om UU-arbeidet med jevne mellomrom.
Sist oppdatert 16.05.2023