Alvorlig emosjonell dysregulering hos barn

Målet med prosjektet er å få bedre kunnskaper om hva som gjør at noen barn har store vansker med å regulere følelsene sine, spesielt sinne.

En person med langt hår

Slike reguleringsvansker vil bli undersøkt ved intervjuer og utredning av ca. 200 barn og deres familier og sammenlignet med barn uten slike vanskeligheter. Vi samler inn informasjon på både Nic Waals Institutt og to andre BUP ved Oslo Universitetssykehus. Studien vil undersøke om disse barna har større problemer med blant annet å forstå egne og andres følelser eller om de har noen kognitive problemer som kan forklare sinneproblematikken. Man vil også kartlegge hvordan barna har det i fritiden og på skolen. Tilknytning mellom foreldre og barn vil bli undersøkt, samt om familiene er preget av høye stressnivåer. Kunnskapen fra dette prosjektet skal deretter brukes til å gi disse barna bedre hjelp.

Avdeling 

Nic Waals institutt 

Finansiering 

Helse Sør-Øst

Prosjektleder 

Pål Zeiner, overlege, Oslo universitetssykehus 

Prosjektdeltagere

Marit Coldevin (bildet), psykologspesialist/PhD- kandidat, Lovisenberg
Jan Stubberud, Førsteamenuensis/psykologspesialist, Lovisenberg/ Universitetet i Oslo Anne-Siri Øyen, psykologspesialist/ seksjonsleder/veileder, Lovisenberg
Annika Melinder, professor/ psykologspesialist, Oslo universitetssykehus/ Universitetet i Oslo
Astrid Brænden, PhD- kandidat, Oslo Universitetssykehus

For mer informasjon om prosjektdeltagere og publikasjoner, se Cristin.no

Sist oppdatert 28.10.2021