Mental helse blant eritreiske kvinnelige flyktninger

Hensikten med studien er å undersøke mental helse, religiøsitet, mestringsstrategier og livskvalitet blant eritreiske kvinnelige flyktninger som har fått oppholdstillatelse i Norge, men som fortsatt bor på mottak.

En person som har på seg et hodeskjerf

Ved å benytte internasjonalt anerkjente måleinstrumenter og kvalitative dybdeintervjuer har man så langt fått støtte for at disse kvinnene har en annerledes sykdomsforståelse enn det som ellers beskrives i psykiatrien. De fleste oppfatter symptomene de har som normale reaksjoner på de erfaringene de har og sin nåværende livssituasjon og de har et håp om et bedre liv. I tillegg viser resultatene at enkelte kan vokse av erfaringene de har i det som betegnes som post-traumatisk vekst.

Avdeling

Lovisenberg DPS

Finansiering

Intern

Prosjektleder

Ingrid Hanssen, professor, Lovisenberg Diakonale Høyskole

Prosjektdeltagere

Ruth Abraham (bildet), PhD stipendiat og overlege, klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg 
Lars Lien, professor, Sykehuset Innlandet
Suraj Thapa, 1. amanuensis, Universitetet i Oslo


Sist oppdatert 06.05.2021