NORFAST-C

Fysisk form, fysisk aktivitet, og fatigue etter slag

Formålet med prosjektet er å undersøke sammenhenger mellom utmattelse og aspekter av fysisk form det første året etter hjerneslag

En lege som holder et stetoskop

​Fatigue (utmattelse) er en vanlig komplikasjon etter hjerneslag med konsekvenser for rehabilitering og livskvalitet. Det er lite kunnskap om hvorfor slik utmattelse oppstår, og det finnes ingen behandling. En teori er at redusert fysisk form etter hjerneslag kan trigge og/eller vedlikeholde utmattelse, og treningsintervensjoner har vist lovende resultater for andre pasientgrupper med utmattelse. I dette prosjektet vil man derfor undersøke sammenhenger mellom utmattelse og aspekter av fysisk form det første året etter hjerneslag. Rekruttering av pasienter ved Lovisenberg og Oslo Universitetssykehus er påbegynt. Prosjektet kan bidra til fokus og forståelse av utmattelse etter hjerneslag, spesielt med hensyn til fysisk form. Det vil også kunne danne grunnlaget for et behandlingstilbud basert på fysisk trening.

Avdeling

Medisinsk klinikk

Finansiering

Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Anners Lerdal, forskningssjef, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Petra Larsson, fysioteapeut og stipendiat, Lovisenberg
Elisabeth Edvardsen, ph.d., fysiolog NIH
Marie Ursin, ph.d., fysioterapeut Stabekk Fysioterapi AS
Caryl Gay, ph.d., Psych Lovisenberg
Gillian Mead, professor, MD University of Edinburgh
Jan Stubberud, ph.d., Nevropsykolog, Lovisenberg
Hege Ihle-Hansen, ph.d., overlege Oslo Universitetssykehus
Ulrich Mack, ph.d., overlege Lovisenberg
Ingrid Johansen, stipendiat, sykepleier Lovisenberg


Sist oppdatert 21.04.2021