Effekten av ulike prinsipper for bakre stabilisering av kneprotese på funksjon og kinematikk; en prospektiv, randomisert klinisk studie

Målet er å undersøke hvilken kirurgisk teknikk som gir best pasientfornøydhet.

En mann som holder et stetoskop og et stetoskop

I dette forskningsprosjektet skal man gjøre en randomisert kontrollert prospektiv studie hvor tre ulike protesedesign blir sammenlignet. En som bevarer det bakre korsbåndet og to som ofrer det. De tre designene som inngår i studien brukes til daglig i behandling av pasienter med kneledds-slitasje.

Man ønsker å finne ut hvilket av disse som gir høyest pasientfornøydhet, minst sykelighet og færrest komplikasjoner. For å kartlegge hvordan bevegelsene i proteseleddet er sammenlignet med et normalt kne, vil kinematikken i kneleddet bli undersøkt med en spesifikk røntgenundersøkelse. Pasientene vil under operasjon bli trukket til å få en kneprotese med en av de tre ulike designene. Hvilket design pasienten får vil være ukjent for pasienten.

Avdeling

Ortopedisk avdeling

Finansiering

HSØ
Legatsmidler Lovisenberg

Prosjektleder

Arild Aamodt, dr. med, avd. overlege, kirurgisk klinikk, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Yasser Rehman (bildet), doktorgradskandidat og ortoped, kirurgisk klinikk, Lovisenberg
Anners Lerdal, Lovisenberg
Stephan Røhrl, Oslo Universitetssykehus
Caryl Gay, Lovisenberg


Sist oppdatert 06.05.2021