En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Forskning som gjør en forskjell

Forskning

- Vi forsker med pasientene - Utvikler innovative behandlingsformer og helsetjenester - Kvalitetssikrer eksisterende behandling

 • En mann i dress
  21. september 2023
  Professorat i gastroenterologi opprettet ved Lovisenberg

  Jørgen Valeur (f. 1979) tiltrådte stillingen som professor II i medisin (gastroenterologi) ved Universitetet i Oslo 12.09.23.

 • 19. september 2023
  Mange søknader om forskningsmidler fra Lovisenberg

  Sykehuset har sendt in 13 søknader til Helse Sør-Østs utlysning om regionale forskningsmidler for 2024.

 • En person som bruker briller
  22. august 2023
  Disputas Jelena Zugic Soares

  Overlege Jelena Zugic Soares ved Medisinsk Legetjeneste ved Lovisenberg, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:  1. september 2023, kl. 13:15 i Runde Auditorium, Domus Medica, Sognsvannsveien 9 (Det Medisinske Fakult, UiO).

Sist oppdatert 04.03.2021