Lokal forskningsstøtte

Forskningsavdelingen er organisert under Fagavdelingen- kvalitet, pasientsikkerhet og forskning. Forskning er en lovpålagt oppgave for helseforetakene.

Lovisenberg Diakonale Sykehus (LDS) anser forskning som et viktig arbeid for å sikre og forbedre kvaliteten i pasientbehandlingen til pasientene i våre bydeler. Vår forskningsaktivitet er relatert til pasientnære, kliniske prosjekter som anvender vitenskapelige metoder.

Forskningsavdelingen ledes av professor Anners Lerdal, forskningssjef ved LDS. Katrin Wirth-Petzold er sentral forskningskoordinator og gir råd og veiledning ifm. forskningssøknader. Forskningsassistent Carina Athelie Skredlund jobber med pasientrekruttering. Statistiker Milada Småstuen gir kurs i grupper og individuelt innenfor statistiske problemstillinger. Til avdelingen er det videre knyttet seks lokale forskningskoordinatorer. Lokal forskningskoordinator er tilknyttet Forskningsavdelingen i et team av forskningskoordinatorer fra de respektive klinikkene. Lokal og sentral forskningskoordinator samarbeider kontinuerlig om aktuelle forskningsprosjekter og forskningsstøtte til klinikkene.

Støttefunksjon i forskningsavdelingen

Avdelingen yter praktisk støtte for forskere ved Lovisenberg Diakonale Sykehus. Kjerneoppgavene i forskningsavdelingen er å gi bistand innenfor:

  • Kvalitetssikring av forskningssøknader gjennom workshops
  • Rådgivning før prosjektstart
  • Koordinerer møter med brukerutvalget (speed dating)
  • Ekstern finansiering
  • Forankring av søknader internt på sykehuset/ koordinering personvernombud
  • Profilering av forskningen
  • Statistikk og kurs

Det er ønskelig at alle nye prosjekter diskuteres i våre forsknings workshops, samt gjennomføring av speed dating med brukerutvalget. 

Søknad om godkjenning prosjekter før oppstart

Postere - Maler og veiledning

Kontakt

Forskningssjef Anners Lerdal (anle@lds.no)
Administrativ leder forskningsavdelingen Haakon Berg Johnsen (hbej@lds.no) Statistiker Milada Småstuen (miladacv@medisin.uio.no)

Prosjektsøknader: research@lds.no       

Lokale forskningskoordinatorer 

Ana Urzua Riquelme - Klinikk for medisin (MED)                                  
Hans Martin Nussle - Klinikk for psykisk helsevern  (PHV)
Kristi Homme - Lovisenberg DPS (LDPS)       
Stine Mathisen - Nic Waals Institutt (NWI)               
Trude von Trepka Klinikk for Kirurgi (KIR)

Kontakt:forskingskoordinatorer@lds.no


Sist oppdatert 18.12.2023