Forskningsgrupper

Humant relevant forskning er kompleks og bør organiseres i veldefinerte forskergrupper med klar vitenskapelig ledelse. Derfor er det enighet om og etablert praksis ved Lovisenberg at forskere er tilknyttet en forskningsgruppe. Forskningsgruppene er opprettet for å styrke og utvikle forskning på et tematisk felt, og samarbeider med anerkjent nasjonale og internasjonale forskningsmiljøer. Det er opprettet følgende tematiske forskningsgrupper:

Psykisk helse

Ledere: Anne Siri Øyen, Cilje Sunde Rolfsjord og Even Halland

Muskel/skjelett

Leder: Arild Aamodt

Symptomer og helserelatert livskvalitet

Leder: Maren Falch Lindberg

Søvn og søvnforstyrrelser

Leder: Søren Berg

Translasjonsforskning: biomarkører og molekylærgenetikk

Ledere: Sjur Reppe og Kaare M. Gautvik

Indremedisin

Leder: Jørgen Valeur

Sist oppdatert 19.01.2024