Forskingsfond og gaver til vår forskning

Gaver til sykehusets Forskningslegat er viktige bidrag til vår kliniske forskning og utviklingen av bedre behandlingstilbud. Gaver til Forskningslegatet gir rett til skattefradrag. Ønsker du å gi en gave til Lovisenberg Diakonale Sykehus?

Gaver til forskningen
Gaver til Legat til Forskning ved Lovisenberg Diakonale Sykehus gir rett til skattefradrag for giveren. Alle midlene benyttes til å finansiere klinisk forskning ved sykehuset. 

Ønsker du eller din bedrift å gi et bidrag til vårt forskningsarbeid? 
Innbetalinger kan gjøres til konto: 3000.31.26648. 

Merk innbetalingen «Legat til forskning».

Dersom du ønsker skattefradrag må du i tillegg merke innbetalingen med ditt navn og din adresse. Med dette godkjenner du at vi innhenter ditt fødselsnummer (eller organisasjonsnummer). Vi sender opplysningene til skattemyndighetene, sammen med informasjon om beløpet du har gitt til oss. Du vil få tilsendt en kopi av årsoppgaven til din postadresse.

På gaver til Forskningslegatet gis det skattefradrag fra første krone og opp til ti prosent av din alminnelige inntekt (inntil 10 000 kroner kan trekkes fra, uansett inntektens størrelse). Vi sender ut årsoppgave i januar til alle som har gitt til sammen minst NOK 200,- i det foregående året. Denne kan du bruke for å sjekke at riktig beløp er ført i selvangivelsen din.

Du kan lese om våre forskningsprosjekter på sykehusets forskningsnettsider.


Sist oppdatert 18.12.2023