Fysioterapi

Poliklinisk hjerte- og lungetreningsgruppe er avlyst inntil videre for å hindre mulig smitte av korona-virus.   Fysioterapeutene bidrar i utredning og behandling av inneliggende og polikliniske pasienter, individuelt og i grupper. Vi forsker, underviser i pasient- og pårørendeopplæring og veileder studenter og turnuskandidater.

Enhet for fysioterapi er organisert i fire seksjoner:

 • Ortopedi
 • Medisin
 • Lovisenberg Lindring og Livshjelp
 • Psykisk helsevern

Fysioterapeutene har spesialkompetanse innen fagområdene de er tilknyttet. Behandling og rehabilitering gjennomføres i samarbeid med pasienten, andre faggrupper, pårørende og eksterne samarbeidspartnere.

Fysioterapeutene arbeider dagvakter. Fysioterapeutene tilknyttet medisin og ortopedi har helge- og helligdagsvakter.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til sjeffysioterapeut.

Treningsvideoer

Skulderoperasjon av rotatorcuff
For deg som er operert i rotatorcuffen.

Stabiliserende skulderoperasjon
For deg som har fått operert skulderen på grunn av instabilitet.

Skulderoperasjon uten restriksjoner
For deg som har operert skulderen, men ikke har noen restriksjoner for aktivitet og bevegelse.

Skulderprotese
For deg som har fått satt inn protese i skulderen.

Hofteprotese
For deg som har fått satt inn protese i hoften.

Kneprotese
For deg som har fått satt inn protese i kneet.

Lungetrening stående gruppe

Lungetrening sittende gruppe

Kontaktinformasjon:

Sjeffysioterapeut Astrid Marit Grønvoll  
Avd. ledende fysioterapeut medisin Ellen Vøllo                     
Avd. ledende fysioterapeut ortopedi Ann Magrit Korsvold      
Avd. ledende fysioterapeut psykiatri Marianne Jorem Veland
Koordinator Lovisenberg lindring og livshjelp (LLL) Britt Carlsen


 

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.