En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Jobbe hos oss?

Lovisenberg Diakonale Sykehus er lokalsykehus for de ca. 210 000 innbyggerne i Oslos sentrumsbydeler, innen indremedisin og psykisk helsevern.

Se våre ledige stillinger

Vi tar imot pasienter fra hele landet for planlagt kirurgi, og er landsledende på en rekke operasjoner innen ortopedi og øre-nese-hals. Vi har også en del spesialiserte funksjoner som det nasjonale oralmedisinske kompetansesenteret TAKO og det regionale tilbudet Lindring og livshjelp. ​Sykehuset har ca. 2000 ansatte, er ideelt drevet og har driftsavtale med Helse Sør-Øst. 

Vi har en stolt historie som pionersykehus, grunnlagt på verdiene nestekjærlighet og høy faglig kvalitet av Norges første utdannede sykepleier, Cathinka Guldberg. 
Det er en arv vi viderefører gjennom å stimulere til nytenkning, forskning og fagutvikling i helsetjenesten. Sykehuset er med i «Magnet4Europe", en modell for sykehusdrift som har fokus på å fremme psykisk helse og trivsel blant ansatte, og gjennom det gi økt pasientsikkerhet og behandlingskvalitet. 
 
Som storbysykehus er det viktig for oss at det store mangfoldet blant innbyggerne gjenspeiles blant våre ansatte, og vi ønsker et mangfold av søkere velkommen.
 
Les mer om de forskjellige avdelingene på sykehuset her:

Ferievikarer og tilkallingsvikarer

Er du nyutdannet sykepleier eller vernepleier til sommeren, eller er du fortsatt student? Uansett er du velkommen til å søke jobb sommeren 2024.

Vi trenger vikarer til en rekke stillinger på flere sengeposter, både i somatikken og i psykisk helsevern. Å starte karrieren på Lovisenberg Diakonale Sykehus vil gi deg viktige erfaringer faglig og sosialt, og gi deg en trygghet i rollen på veien videre. Eller kanskje blir du værende her hos oss? Vi er alltid på leting etter dyktige fagpersoner som vil bidra til å gi omsorg og helsetjenester av høy kvalitet til våre pasienter.

Ferievikarer og tilkallingsvikarer
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
 
 Sist oppdatert 05.01.2024