Andre forskningsprosjekter

Oversikt over flere pågående forskningsprosjekter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

How do maternal lifestyle and healt-related exposure during pregnancy affect child neurodevelopment? (MoBa-Preg)
Alexandra Havdahl, PhD, cand. psych., Nic Waals Institutt

Studier av årsaksmekanismer til primær osteoporose ved hjelp av molekylærgenetikk for å utvikle ny diagnostikk og terapi
Sjur Reppe, seniorforsker, Unger Vetlesens Institutt

Forskning på utmattelse etter hjerneslag: Norwegian study of fatigue after stroke (NORFAST)

Forskningsgruppe for eliminasjon av hepatitt C (opprettet på Ahus)
Ane-Kristine Finbråten, postdoktor, Unger Vetlesens Institutt

Samhandling om kommunal hørselsomsorg
Jorunn Solheim, audiopedagog, kirurgisk klinikk

Mestring av fatigue etter hjerneslag med fatiguemestringsAPP (FatigueACt)
Marie Therese Moen, idéutvikler/daglig leder i prosjektet, brukerrepresentant i NORFAST (Norwegian Symptom Management Network), Lovisenberg

Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE) group
Alexandra Havdahl, Forskningsgruppeleder (karriereprosjekt)

Enhancing the Evidence Ecosystem (E3). Research on personalized decision support, implementation and evaluation of impact on patient care
Per Olav Vandvik, professor II UiO/Lovisenberg

Lovisenberg åpen dør policy: Utvikling og randomisert utprøving av en ny tjenestemodell for akutt psykisk helsevern (LOADS)
Nikolaj Kunøe, Hans Martin Nussle, Anne Marthe Indregard, Klinikk for Psykisk Helsevern, Lovisenberg


 

Sist oppdatert 18.12.2023