MoBa-Preg

How do maternal lifestyle and health-related exposures during pregnancy affect child neurodevelopment?

Det overordnede målet med dette prosjektet, MoBa-Preg, er å bidra til vår forståelse av sammenhengen mellom svangerskapseksponeringer og nevroutvikling hos barnet.

En kvinne med langt hår

​Mer spesifikt ønsker vi å finne ut hvilke livsstil- og helserelaterte eksponeringer som påvirker barns nevroutvikling og hvilke av disse effektene som påvirker fosteret i livmoren. Det er mange ulike livsstilsvalg (som røyking og alkoholinntak) og helserelaterte eksponeringer (som svangerskapsdiabetes) som har blitt knyttet til nevroutviklingsvansker hos barn, men det er uklart om disse assosiasjonene er kausale eller ei. Å forstå sammenhengen er viktig og det ønsker vi å bidra til. Vi vil bruke data fra flere store befolkningsundersøkelser, deriblant Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa), en prospektiv fødselskohort som inkluderer mer enn 114 000 barn, 90 000 mødre og 70 000 fedre.

Prosjektet er en del av forskningsgruppen PaGE ved Nic Waals Institutt, ledet av Alexandra Havdahl.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering 

Helse Sør-Øst RHF 

Prosjektleder

Anne-Siri Øyen, seniorforsker, Lovisenberg

Prosjektdeltakere

Alexandra Havdahl (bildet), ph.d., cand.psychol, Lovisenberg, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bristol 
Anne-Siri Øyen, ph.d., psykologspesialist, Lovisenberg 
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet 
Per Magnus, Folkehelseinstituttet 
Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet 
Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet 
Pål Surén, Folkehelseinstituttet 
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo 
George D. Smith, Bristol, UK 
Neil Davies, Bristol, UK 
Anita Thapar, Cardiff, UK 
Ian Lipkin, Columbia, USA 
Ezra Susser, Columbia, USA 
David Evans, Queensland, USA


 

Sist oppdatert 27.12.2021