Psychiatric Genetic Epidemiology (PaGE) group

Karrierestipendet fra Helse Sør-Øst støtter Alexandra Havdahl i etableringen av forskningsgruppen PaGE ved Nic Waals Institutt.

I PaGE er vi i en unik posisjon til å generere verdifull innsikt ved å kombinere nylige fremskritt på tvers av flere disipliner, og ved å utnytte data fra flere befolkningskohorter som den norske mor-, far- og barn -kohorten (MoBa) på mer enn 200 000 deltakere.

PaGE har følgende vitenskapelige kjernemål: 1) Identifisere hvordan genetisk risiko for psykiske lidelser kommer til uttrykk i tidlig utvikling, 2) Å skille mellom genetiske og miljømessige veier for overføring av psykiske lidelser i familier, og 3) Identifisere miljømessige risiko- og beskyttelsesfaktorer for psykiske lidelser.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

Helse Sør-Øst

Prosjektleder

Alexandra Havdahl, PhD, Forskningsgruppeleder

Prosjektdeltagere

Robyn Wootton, postdoktor, LDS
Laura Hegemann, doktorgradsstipendiat, LDS
Elise Robinson, forsker, Harvard University
Helga Ask, seniorforsker, FHI
Laurie Hannigan, postdoktor Lovisenberg
Alexandra Havdahl, ph.d., cand.psychol, LDS, FHI
og Universitetet i Bristol
Anne-Siri Øyen, ph.d., psykologspesialist, LDS
Camilla Stoltenberg, FHI
Per Magnus, FHI
Ted Reichborn-Kjennerud, FHI
Gun Peggy Knudsen, FHI
Pål Surén, FHI
Ole A. Andreassen, UiO
George D. Smith, Bristol, UK
Neil Davies, Bristol, UK
Anita Thapar, Cardiff, UK
Ian Lipkin, Columbia University, USA
David Evans, Queensland, USA

Sist oppdatert 10.11.2023