LOADS – Lovisenberg Open Acute Door Study

Lovisenberg åpen dør policy

Utvikling og randomisert utprøving av en ny tjenestemodell for akutt psykisk helsevern

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

​Akutt psykisk helsevern trenger økt kunnskap og nye verktøy for å redusere unødig tvangsbruk. I prosjektet Lovisenberg åpen dør policy både utvikler vi og prøver ut en ny tjenestemodell med økt brukerorientering og aktiv forebygging av tvang.

Unødig tvangsbruk kan gjøre at pasienter mister håp, eller mister troen på at det nytter å søke hjelp. Lovisenberg Åpen dør har som mål å redusere unødig bruk av tvang i akutt psykisk helsevern ved å gi pasientene økt frihet uten å redusere sikkerhet eller forsvarlighet. I åpen dør policy prioriteres pasientens frihet og selvbestemmelse. Bevegelsesfrihet synliggjøres ved at døren for inn- og utgang til avdelingen som hovedregel ikke er låst. Helsepersonell trenes i forebygging av tvangsbruk og gjør kontinuerlig vurdering av forsvarligheten av at pasienter har full bevegelsesfrihet. Den åpne døren kan gi pasienter økt mulighet til å forlate situasjoner som kan oppleves invaderende eller provoserende. Dette kan redusere sannsynligheten for konflikter mellom pasient og helsepersonell, og påfølgende tvangsbruk. Et underliggende mål for åpen dør policy er å bidra til å øke tilliten mellom akuttinnlagte pasienter og helsetjenesten, og motvirke stigmaet om at akutt psykisk helsevern er synonymt med å være innestengt.


Første steg i prosjektet har vært å utvikle en versjon av åpen dør policy tilpasset Lovisenberg Diakonale Sykehus. Arbeidet vil bygge på erfaringer fra både pasienter, ansatte, og pårørende. Prosjektet har som mål å påvirke både hvordan vi jobber inne på sykehuset og sammen med samarbeidspartene våre, hvordan vi trener på å bli bedre, og på hvordan pasientene tenker om vårt tilbud også utenom innleggelse. To akuttavdelinger vil prøve ut Åpen dør policy i ett år, og sammenligne med avdelinger som driver etter dagens modell ('beste praksis').

 
Etter det første året vil vi evaluere om åpen dør policy virker bedre, like godt som-, eller dårligere enn dagens ‘beste praksis’. Om erfaringene er gode, vil vi ta modellen i bruk ved flere avdelinger og fortsette utvikling og evaluering i minimum tre år til. Fordi mange vil vite om økt frihet fører til økt rusbruk inne på sykehuset, ønsker vi å måle dette i hele prosjektperioden. Vi ønsker også å bruke registre til å sammenligne utviklingen i tjenestene på Lovisenberg, med nabosykehusene i Oslo.

Resultatene fra studien ble publisert i The Lancet Psychiatry i mars 2024:

A. Indregard, H. M. Nussle, M. Hagen, P. O.Vandvik, M. Tesli, J. Gather, N. Kunøe, Open-door policy versus treatment-as-usual in urban psychiatric inpatient wards: a pragmatic, randomised controlled, non-inferiority trial in Norway, The Lancet Psychiatry 2024 (fri tilgang til 25. april 24)

Media

Tvangsinnlagte har åpne dører - NRK Dagsrevyen 1.4.2024

Tvang i psykiatrien bryter menneskerettigheter - NRK Radio 2.4.2024

 

Finansiering

Norges forskningsråd
Helse Sør-Øst

Prosjektleder

Nikolaj Kunøe (nku@lds.no), Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Prosjektdeltagere

Anne Marthe Indregard (anmain@oslomet.no), postdoktor, Lovisenberg Diakonale Sykehus

Hans Martin Nussle (hmnu@lds.no), Klinikk for psykisk helsevern, Lovisenberg Diakonale Sykehus


Du finner mer informasjon om prosjektet i Cristin


 

Sist oppdatert 04.04.2024