Forskning på utmattelse etter hjerneslag: Norwegian study of fatigue after stroke (NORFAST)

Forskning på utmattelse etter hjerneslag: Norwegian study of fatigue after stroke (NORFAST)

Av om lag 12.000 personer som får hjerneslag i Norge årlig, viser estimater at 25-68% vil oppleve en alvorlig utmattelse etter slaget. Utmattelsen reduserer evnen og motivasjonen til å delta i rehabiliteringsopplegg og bidrar til dårligere fysisk helse på lengre sikt. I tillegg er utmattelse assosiert med redusert livskvalitet.

Til tross for at utmattelse er et vanlig fenomen i klinisk praksis, har det ikke en presis definisjon. Det beskrives ofte som en fysisk eller mental mangel på energi uten en klar årsak, men utmattelse har også blitt beskrevet som et multidimensjonalt og komplekst fenomen. Utmattelse etter hjerneslag er assosiert med flere biologiske, psykologiske og sosiale faktorer, men studier viser motstridende resultater og årsaksfaktorene bak utmattelsen er ikke kjent.

NORFAST består av flere pågående og planlagte forskningsprosjekter ledet av Lovisenberg Diakonale Sykehus som har til felles hensikt å forske frem mer kunnskap om utmattelse etter hjerneslag. Studiene skjer i samarbeider med nasjonale og internasjonale eksperter på området, Sykehuset Sørlandet, Oslo universitetssykehus, Universitetet i Oslo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og New York University, USA.

Pågående studier

NORFAST-Assessment:
Hensikten med denne studien er å utarbeide et kartleggingsverktøy for utmattelse etter hjerneslag. Verktøyet vil omhandle selve opplevelsen av utmattelse, hvordan og i hvilken grad den påvirker viktige aktiviteter i hverdagen og strategier for å mestre utmattelsen. Pasienter og helsepersonell i spesialist- og kommunehelsetjenesten kan bruke kartleggingsverktøyet til å kommunisere om utmattelse, og i tillegg kan verktøyet benyttes i fremtidig forskning.

Studien består av tre faser. Første fase innebærer dybdeintervjuer med slagrammede og fokusgruppeintervju med helsepersonell. Intervjuene analyseres og sentrale temaer og domener gjennomgås kvantitativt av slagrammede og helsepersonell i fase to. I studiens fase tre valideres kartleggingsverktøyet i et utvalg på 200 slagrammede.

NORFAST-Biopsychosocial:
Pasienter rapporterer at utmattelsen etter hjerneslag er et av de mest plagsomme symptomene etter hjerneslag. Til tross for at utmattelse er vanlig og at det har en negativ påvirkning på fysisk funksjon, rehabilitering og livskvalitet, finnes det i dag ingen effektiv behandling for utmattelse etter hjerneslag. Dette skyldes delvis en manglende forståelse for utmattelse, inkludert potensielle subtyper og underliggende mekanismer.

Denne studien har til hensikt å identifisere potensielle subtyper ved utmattelse og undersøke eventuelle relasjoner med faktorer som depresjon, søvnforstyrrelser og kardiorespiratorisk funksjon. I tillegg vil studien utforske patofysyiologien bak utmattelse ved blant annet å undersøke biomarkører.

Sist oppdatert 10.02.2021