Postdoktorprosjekter

Pågåede postdoktor prosjekter ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Alexandra Havdahl, PhD, postdoktor, Nic Waals Institutt

Ziada Ayorech, PhD, postdoktor, Nic Waals Institutt, Lovisenberg og Universitetet i Bristol, UK

Periconceptional use of folic acid supplements and risk of neurodevelopmental disorders

Christine Roth, PhD, post doktor, cand. psychol, Nic Waals Institutt

Understanding the development of mental disorders: How does genetic risk manifest across age, gender and environmental factors? (MoBa-Psych)

Laurie Hannigan, PhD, postdoktor, Nic Waals Institutt, Lovisenberg og Universitetet i Bristol, UK

 

A multiple case-study of young peoples' experience of self-harm paths into adulthood in regards of developmental disturbance, mental illness, and sociocultural involvement

Line Indrevoll Stänicke, PhD, postdoktor, Nic Waals Institutt, Lovisenberg og Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Exploring the progression of mental illness: Identifying predictors of recovery (Recover)

Robyn Wootton, postdoktor, Nic Waals Institutt

Fra cuffartropati til skulderprotese – en multisenter RCT (CARS)

Kjersti Kaul Jenssen, postdoktor, kirurgisk klinikk

Irritabel tarm syndrom og sukrase-isomaltasemangel  

Hanna Fjeldheim Dale, PhD, klinisk ernæringsfysiolog og postdoktor-kandidat   

 

Sist oppdatert 18.12.2023