Hyperemesis gravidarum as a risk factor for neurodevelopmental disorders in offspring

Målet med dette prosjektet er å kunne bidra til å forebygge nevroutviklingsforstyrrelser gjennom å forstå faktorene som bidrar til ekstrem svangerskapskvalme.

En person med blondt hår

Vi ønsker å estimere assosiasjonene mellom hyperemesis og senere/etterfølgende nevroutviklingsforstyrrelser. Vi vil benytte et livsløpsperspektiv, koble registerdata med populasjonsbaserte helsedata og bruke biologiske data som allerede er innsamlet fra Biobank Norge.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Prosjektleder

Christine Roth, ph.d., Lovisenberg, Folkehelseinstituttet

Prosjektdeltakere

Christine Roth, ph.d., cand.psychol, Lovisenberg, Folkehelseinstituttet
Anne-Siri Øyen, ph.d., Lovisenberg
Per Magnus, Folkehelseinstituttet
Siri Håberg, Folkehelseinstituttet
Åse Vikanes, Folkehelseinstituttet
Øystein Kravdal, Folkehelseinstituttet
Vegard Skirbekk, Folkehelseinstituttet
Håkon Gjessing, Folkehelseinstituttet
Øyvind Næss, Universitetet i Oslo
George Davey Smith, Bristol, UK
Caroline Relton, Bristol, UK
Ezra Susser, Columbia, USA


 

Sist oppdatert 25.08.2021