MoBa-Psych

Understanding the development of mental disorders: How does genetic risk manifest across age, gender and environmental factors?

Hvordan kommer genetisk risiko for psykiske lidelser til uttrykk gjennom symptomer og vansker i løpet av utviklingen? Er det forskjeller mellom kvinner og menn? Hvilke miljøfaktorer virker som en beskyttelse mot psykiske lidelser? Hvordan påvirker stress hos mor i perinatalperioden barnets risiko for psykiske lidelser? Alt dette ønsker vi å finne svar på ved bruk av data fra Den norske mor, far og barn-undersøkelsen (MoBa).

En mann med skjegg

MoBa er en prospektiv fødselskohort som inkluderer mer enn 114 000 barn, 90 000 mødre og 70 000 fedre og som gir unike muligheter på verdensbasis til å finne svar på disse spørsmålene.

Prosjektet er en del av forskningsgruppen PaGE ved Nic Waals Institut, ledet av Alexandra Havdahl. Forskningen i MoBaPsych-prosjektet ledes av Laurie Hannigan, forsker i PaGE.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Prosjektleder

Anne-Siri Øyen, Nic Waals Institutt

Prosjektdeltakere

Laurie Hannigan (bilde), ph.d., postdoktor Lovisenberg og Universitetet i Bristol
Alexandra Havdahl, ph.d., cand.psychol, Lovisenberg, Folkehelseinstituttet og Universitetet i Bristol
Anne-Siri Øyen, ph.d., psykologspesialist, Lovisenberg
Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet
Per Magnus, Folkehelseinstituttet
Ted Reichborn-Kjennerud, Folkehelseinstituttet
Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet
Pål Surén, Folkehelseinstituttet
Ole A. Andreassen, Universitetet i Oslo
George D. Smith, Bristol, UK
Neil Davies, Bristol, UK
Anita Thapar, Cardiff, UK
Ian Lipkin, Columbia, USA
Ezra Susser, Columbia, USA
David Evans, Queensland, USA


 

Sist oppdatert 28.10.2021