MoBa-EAT

Manifestations of genetic risk and intergenerational transmission of risk for eating disorders

Det overordnede målet med studien er å fremme forståelsen av utviklingen av spiseforstyrrelser i befolkningen og innen familier.

En kvinne med langt hår

Prosjektet har tre hovedmål:

1) Identifisere fenotypiske manifestasjoner av genetisk risiko for spiseforstyrrelser hos menn og kvinner på ulike stadier av utvikling fra fødsel til voksenliv.
2) Øke kunnskapen om hvordan spiseforstyrrelser overføres fra en generasjon til den neste.
3) Vurder om miljøfaktorer i tidlig liv påvirker barns elastisitet (eller sårbarhet) for genetisk risiko for spiseforstyrrelser.

Studien vil kunne gi ny og verdifull kunnskap om hvordan spiseforstyrrelser utvikles og og dermed bidra til tidligere gjenkjenning og raskere behandling.


Prosjektet er en del av forskningsgruppen PaGE ved Nic Waals Institut, ledet av Alexandra Havdahl.

Avdeling

Nic Waals Institutt

Finansiering

Helse Sør-Øst RHF

Prosjektleder

Alexandra Havdahl, postdoktor, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Alexandra Havdahl (bildet), Cand.Psychol., PhD, LDS, FHI og UiO
Helga Ask, seniorforsker, FHI
Ted Reichborn-Kjennerud, seniorforsker, FHI
Anne-Siri Øyen, PhD, psykologspesialist, LDS.
Ziada Ayorech, PhD, LDS og UiO
Laurie Hannigan, PhD, LDS og FHI
Cynthia Bulik, PhD, University of North Carolina
George Davey Smith, PhD, University of Bristol
Neil Davies, University of Bristol

Sist oppdatert 25.08.2021