Helsekompetanse: Nøkkelen til helse for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS)

Prosjektets mål er å utvikle og evaluere en skreddersydd samhandlingsintervensjon mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten til personer med KOLS.

En person som har på seg et skjerf

​Prosjektet har fokus på «helsekompetanse» som forstås som individuelle og andre faktorer som påvirker personens evne til å lære, forstå og bruke informasjon om helse og helsetjenester.

Personer med KOLS og helsearbeidere ble først intervjuet om deres «helsekompetanse». Deretter besvarte 158 personer med KOLS et spørreskjema. Disse resultatene ble diskutert i en arbeidsgruppe for å finne fram til en intervensjon om hvordan personer med KOLS kan følges opp etter utskrivelse fra sykehus. Denne intervensjonen testes nå.

Målet er å undersøke om tilrettelagt helseoppfølging og helseinformasjon til personer med KOLS kan redusere reinnleggelser og bedre opplevelsen av helse.

Avdeling

Medisinsk avdeling

Finansiering

Extrastiftelsen
Samhandlingsmidler fra Oslo kommune
Legatsmidler, Lovisenberg
Universitetet i Oslo, avd. for tverrfaglig helsevitenskap
Kirsten Rønnings legatmidler

Bydelene Sagene, Grünerløkka, St. Hanshaugen og Gamle Oslo finansierer en 100% sykepleier stilling

Prosjektleder

Christine Råheim Borge (bildet), postdoktor/seniorforsker, medisinsk klinikk, Lovisenberg

Prosjektdeltagere

Astrid K. Wahl, professor, Universitetet i Oslo
Bjørn Lau, professor, Lovisenberg og Universitetet i Oslo
Marie H. Larsen, postdok, Universitetet i Oslo og LDH
Richard Osborne, professor, Swinburne University, Australia
Eivind Engebretsen, professor/visedekan, Universitetet i Oslo
Marit Andersen, professor, Oslo Universitetssykehus
Frode Gallefoss, professor/lungespes. Sørlandet sykehus
Eline Aas, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo
Torbjørn Moum, professor, professor emeritus, Universitetet i Oslo


Sist oppdatert 06.05.2021