Kirurgisk poliklinikk

Kirurgisk poliklinikk  tar imot nyhenviste- og kontrollpasienter innen fagområdene øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi. Henviste pasienter møter til utredning, behandling og oppfølging før og etter operasjon. I tillegg har vi polikliniske operasjoner i lokalbedøvelse og enkelte dagkirurgiske inngrep på operasjonsstuer tilknyttet kirurgisk poliklinikk.

Henvisning

Avbestilling av time

Kirurgisk poliklinikk har høy kompetanse innen fagområdene øre-nese-hals, ortopedi og generell kirurgi. Fagpersonalet som er tilknyttet poliklinikken er leger, sykepleiere, helsesekretærer, audiografer, fysiologer, fysioterapeuter og manuellterapeuter. Disse samarbeider for å gi et best mulig tverrfaglig tilbud.

Poliklinikken er delt i to seksjoner, øre-nese-hals og ortopedi/generell kirurgi. Begge seksjoner har ansvar for tildeling av timer, planlegging av operasjonsprogram, informasjon til pasienter og oppfølging gjennom hele pasientforløpet.

Avdelingen tilbyr utredning og behandling av barn og voksne med søvnproblemer, og pasienter med hørselsproblemer får tilpasset høreapparat og andre tekniske hjelpemidler.

Det er også tilbud om kurs og pasientskoler, som en del av behandlingen eller forberedelse til operasjon.

Søvnlaboratoriet                                Hørselsentral                                           Pasientskoler

Ortopedi                                               Generell kirurgi                                       Øre-nese-hals

Kontaktinformasjon:
Avdelingssykepleier: Hanne Rusten Solås
Fagsykepleier - ortopedi og generell: Rebecca Sletten
Fagsykepleier ØNH: Anja Sem Fossvik

Fagansvarlig kontorfag: Trude V. Trepka

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 12:00
 • Tirsdag 08:00 - 12:00
 • Onsdag 08:00 - 12:00
 • Torsdag 08:00 - 12:00
 • Fredag 08:00 - 12:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Hvis du er operert og trenger kontakt med sykehuset utenom disse tidene, ring sengepost. 23225802 (Kir 2), 23225910 (Kir. 10)

Generell kirurgi:

23225502
 • Mandag 08:00 - 12:00
 • Tirsdag 08:00 - 12:00
 • Onsdag 08:00 - 12:00
 • Torsdag 08:00 - 12:00
 • Fredag 08:00 - 12:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Hvis du er operert og trenger kontakt med sykehuset utenom disse tidene, ring sengepost. 23225802 (Kir 2), 23225910 (Kir. 10)

Øre-nese-hals

23225501
 • Mandag 08:00 - 12:00
 • Tirsdag 08:00 - 12:00
 • Onsdag 08:00 - 12:00
 • Torsdag 08:00 - 12:00
 • Fredag 08:00 - 12:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT
Hvis du er operert og trenger kontakt med sykehuset utenom disse tidene, ring sengepost. 23225802 (Kir 2), 23225910 (Kir. 10)

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Ortopedi og generell kirurgi, 2. etg. inngang Hovedresepsjon.

Øre-nese-hals: 2 etg, inngang D (Hjørneinngangen)

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.