Generell kirurgi

Ved generell kirurgisk seksjon opererer vi alle typer bukveggsbrokk, åreknuter og gallestein. Avdelingen er størst i landet på lyskebrokkoperasjoner med over 500 i året. Det utføres også et høyt antall galleoperasjoner og åreknuteoperasjoner ved vår avdeling. Over 90 % av pasientene opereres på dagkirurgisk basis, men ved behov har vi også mulighet for overvåkning på sengepost etter operasjonen.

Våre kirurger har lang erfaring og spisskompetanse innen sine fagfelt. Stort volum (mange operasjoner) per kirurg  bidrar til god kvalitet, noe som overvåkes gjennom avdelingens kvalitetsregister. Dataene fra kvalitetsregisteret viser svært gode resultater og få komplikasjoner.
Våre kirurger holder også jevnlig kurs for kirurger fra andre sykehus.

Vi har for tiden korte ventelister på brokk-, galle- og åreknuteoperasjoner.

Forskning

Se informasjon om forskning ved sykehuset på forskningssidene.

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 12:00
  • Tirsdag 08:00 - 12:00
  • Onsdag 08:00 - 12:00
  • Torsdag 08:00 - 12:00
  • Fredag 08:00 - 12:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

For deg som har avtale på sykehuset, se innkallingsbrev for oppmøtested.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.