Undersøkelser

Målet med oralmotorisk undersøkelse er å kartlegge oralmotorisk funksjonsnivå og identifisere årsaksfaktorer til nedsatt funksjon.

Undersøkelser

Foto: TAKO-senteret

Dette legger også grunnlag for å velge treningsområder for å oppnå bedre funksjon og foreslå individualisert treningsopplegg.

Før trening settes i gang er det nødvendig med en helhetlig kartlegging av de aktuelle problemstillingene og hvilke årsaker som ligger til grunn. Flere metoder er nødvendige for å vurdere orofacial funksjon. En undersøkelse ved TAKO-senteret kan omfatte både samtale med pasient, pårørende og fagpersoner, klinisk observasjon og bruk av ulike kartleggingsverktøy.

              NOT-S

Taleundersøkelse

Spiseobservasjon

Hva innebærer en orofacial undersøkelse? 

Oro refererer til munn, og facial refererer til ansikt. En orofacial undersøkelse innebærer kartlegging av oralmotorisk funksjonsnivå. Det vil si bruk av ansiktsmuskulatur, identifisering av årsaksfaktorer til nedsatt funksjon, og valg av treningssområder for å optimalisere funksjon. Undersøkelsen bør vurdere ulike orofaciale ferdigheter som tale, spiseferdigheter og svelging, og beskrive både hva som fungerer og hva som ikke fungerer optimalt. Det er også nødvendig å se på kroppsstabilitet. Stabilitet i kroppen er en forutsetning for gode orofaciale ferdigheter. Samlet gir undersøkelsen et helhetsbilde av en persons orofaciale funksjon. Undersøkelse gir grunnlag for forslag til et spesifikt individualisert treningsopplegg. I menyen under kan du se mer om aktuelle kartleggingsverktøy.

Samtidig er det viktig å gjøre en helhetlig vurdering av pasienten og livssituasjonen til pasienten. Motivasjonen til pasienten og hvilke ressurser som finnes i miljøet har betydning for hva som er gjennomførbart. Se også Retningslinjer for trening for flere råd om hva man skal ta hensyn til for å tilpasse tiltakene til den enkelte.

Kroppsstabilitet som forutsetning

Retningslinjer for oralmotorisk trening

 

Sist oppdatert 29.02.2024