Spiseobservasjon

Ved spørsmål om oralmotorisk funksjon i forbindelse med spising og ernæring, kan det være hensiktsmessig å gjennomføre en spiseobservasjon.

Spiseobservasjon

Foto: TAKO-senteret

Gjennom en slik observasjonsmetode innhenter man informasjon om hvordan vedkommende spiser, drikker, svelger og renser munnhulen etter matinntak. Man får også observert andre relevante faktorer som sittestilling, eventuelle pareser, spisetempo, spisemengde, hamstring, sikling og kremting/hosting ved måltid.

En grundig spiseobservasjon bør innebære inntak av mat og drikke med ulike konsistenser: væske, tyktflytende/puré, myk konsistens, fast konsistens. Ta hensyn til personens erfaringer og eventuelle restriksjoner. Tilby mat personen er kjent med og liker i den grad det er mulig.

I en del tilfeller vil det være nyttig å be om filmklipp av spising hjemme eller en annen daglig situasjon. Det kan gi informasjon som ikke kommer frem under en konsultasjon.

På grunnlag av en slik observasjon kan man lettere gi råd, samt utarbeide tiltak tilpasset den enkeltes behov og forutsetninger. Avhengig av funn som kommer frem ved en spiseobservasjon kan det være aktuelt med oralmotorisk trening. Det kan også være behov for undersøkelser og veiledning fra blant annet spiseteam, øre-nese-hals-spesialist m.m.​

Sist oppdatert 10.02.2022