Pasientinformasjonsfilmer

Filmene korresponderer med informasjon som er gitt av personalet til pasienter.

​Foreløpig er det lagd filmer som viser Fysioterapi-trening, bruk av krykkegang og Minipep, pasientinformasjonsfilmer fra TAKO-senteret,samt en film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus.

Pasientinformasjonsfilmer fra TAKO-senteret

Digital informasjon 

Hofteproteseoperasjon

Knep​roteseoperasjon

Treningsvideoer - Fysioterapi

Kneproteseøvinger
Lungetrening stående gruppe
Lungetrening sittende gruppe
Skulderoperasjon - Rotatorcuff
Skulderoperasjon - Skulderprotese
Skulderoperasjon - Instabilitet
Hofteoperasjon

Krykkegang

 
Bruk av minipep

 
Film for barn: Da Håkon og Siri var på sykehus

Norsk versjon


English version


Somali Version

Sist oppdatert 15.08.2022