Forskningsgruppe for psykisk helse

Forskningsgruppen har som mål å drive klinisk, pasientnær forskning, samt grunnforskning som undersøker årsaksmekanismer knyttet til psykiske lidelser.

Noen av deltagerne i forskningsgruppen

Om forskningsgruppen

Psykiske lidelser rammer mennesker i alle aldre, og omfatter et vidt spektrum av plager fra mildere symptomlidelser til psykoser og schizofreni.  Forskningsgruppen forsker på problemstillinger av betydning for forebygging, utredning, behandling og yrkesdeltagelse for personer med psykiske lidelser. Forskningen gjøres med bakgrunn i kvantitative og kvalitative metoder og biologiske analyser, og med ulike design som intervensjonsstudier, dybdeintervjuer, spørreskjema, genanalyser og nevropsykologiske utredninger.

Forskningsgruppen forsker på problemstillinger av betydning for forebygging, utredning, behandling og yrkesdeltagelse for personer med psykiske lidelser.               

Om gruppen og deltagere

Forskningsgruppen er sammensatt av fagpersoner med høy kompetanse og profesjonserfaring i klinisk psykologi, psykiatri, sykepleie, arbeidspsykologi, nevropsykologi og musikkterapi.

Forskningsledere

Anne Siri Øyen, NWI
Cilje Sunde Rolfsjord, NWI
Even Halland, LDPS

Deltagere i gruppen

Adrian Dahl Askelund
Alexandra Karoline Saasen-Havdahl
Anne Benedicte Skirbekk
Anners Lerdal
Anne-Siri Øyen
Astrid Hornslien
Bjørnar Antonsen
Christine Roth
Cilje Sunde Rolfsjord
Erling Moldal
Even Halland
Hans Martin Nussle
Hans Ole Korsgaard
Hans Petter Solli
Jan Stubberud
Jan Vegard Bakali
Kai Leitemo
Laura hegemo
Laurie Hannigan
Line Indrevoll Stänicke
Marit Melnæs Coldevin
Mattias Erik Victor
Nikolaj Kunøe
Pål Nystuen
Ruth Abraham
Stine Harstad

Sist oppdatert 19.01.2024