Forskningsgruppe for muskel/skjelett

Forskningsgruppen har som mål å drive klinisk, pasientnær forskning innen muskel- og skjelettlidelser.

En gruppe medisinsk personell som poserer
Noen av deltagerne i gruppen.

Om forskningsgruppen

Forskningen skal frembringe kunnskap som kommer pasientene til gode gjennom vitenskapelig basert diagnostikk, medisinsk behandling, fysioterapi og sykepleie. Det er et mål å levere forskningsresultater innenfor dette fagfeltet på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå. Ved å bygge opp en forskningskultur og infrastruktur ønsker vi at alle faggrupper stimuleres til å utvikle forskningsprosjekter og delta i forskning. Vi vil skal også fortsette arbeidet med å etablere samarbeid med fremragende nasjonale og internasjonale forskningsnettverk.

Forskningsgruppen er tverrfaglig sammensatt av ortopeder, sykepleiere og fysioterapeuter ved ortopedisk avdeling.

Forskningsgruppeleder 

Arild Aamodt

Gruppe for skulderlidelser

Cecilie Piene Schrøder
Kirsten Lundgreen
Kjersti Kaul Jenssen
Rune Kvakestad
Sigbjørn Dimmen
Ingebjørg L. Strand
Øystein Skare
Henrik Borchgrevink Lund

Anne Berger

Gruppe for leddproteser

Ann Magrit Korsvold
Anners Lerdal
Peter Grant
Einar Sivertsen
Arild Aamodt
Caryl Gay
Einar Amlie
Einar Lindalen
Gunnar Petursson
Maren Falch Lindberg
Yasser Rehman
Øystein Høvik
Ingvild Buset Bergvad
Sist oppdatert 19.01.2024