Noen få personer som står ved siden av et bord

Senter for psykisk helse og rus

Senter for psykisk helse og rus har lokalsykehusansvar for bydelene Gamle Oslo, Grünerløkka og St.Hanshaugen. Senteret består av avdeling for døgnbehandling, avdeling for poliklinikker, Seksjon ambulant virksomhet, 5-døgnspost og Ruspoliklinikk.    Pasientgruppen er sammensatt hva gjelder diagnoser, problematikk og funksjon, men pasientene skal være i behov av spesialisthelsetjenester der 1.linjetilbud vurderes utilstrekkelig.

Se info om pårørendegruppe for Avdeling for døgnbehandling.

Les mer om tiltaket "Barn under radaren".

Forløpskoordinatorer ved SPHR:

5-døgnsposten: Bitt Mai Nergård
Ruspoliklinikken: Iselin Alexandersen og Torgeir Hjellnes
Poliklinikk Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson
Seksjon for gruppebehandling: Helle Janecke Elvebredd
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen
Poliklinikk Gamle Oslo: Helge Bråthen
Poliklinikk St.Hanshaugen: Vibeke Stryken

Seksjon ambulant virksomhet:

Storby og flyktningteam (SOFT): Camilla Cathinka Mundal
Ambulant, psykose, avhengighet, sikkerhet (APAS): Lars Kvisle
FACT Grünerløkka: Eskild Jarnæss
FACT Gamle Oslo: Eirik Ystad
FACT St.hanshaugen: Pia Caroline Saxebøl
 
Forløpsk
oordinatorene er tilgjengelig mellom kl. 08.00-15.30 og kan nås på telefon 24 07 44 00.
 

 

Kontakt

Telefon

Poliklinikkene:

24074400

Døgnbehandling:

23226000

Slik finner du fram

Lovisenberggata 21

Lovisenberggata 21

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.