Pasientkurs

Pårørendegruppe avdeling for døgnbehandling

Pårørendegruppe er et tilbud til pasientenes pårørende. Tilbudet er for ektefelle, partnere, foreldre, søsken og barn over 18 år, eller andre som står pasienten nær.

Passert
7.
februar
2024
6 dager
 1. 07. feb. 2024, 17:00 - 18:30
 2. 21. feb. 2024, 17:00 - 18:30
 3. 06. mar. 2024, 17:00 - 18:30
 4. 20. mar. 2024, 17:00 - 18:30
 5. 03. apr. 2024, 17:00 - 18:30
 6. 17. apr. 2024, 17:00 - 18:30

Tid og sted

Når

 1. 07. feb. 2024, 17:00 - 18:30
 2. 21. feb. 2024, 17:00 - 18:30
 3. 06. mar. 2024, 17:00 - 18:30
 4. 20. mar. 2024, 17:00 - 18:30
 5. 03. apr. 2024, 17:00 - 18:30
 6. 17. apr. 2024, 17:00 - 18:30

Arrangør

Hvor

Lovisenberggata 21
Lovisenberggata 21F, oppmøte utenfor hovedinngang.
Vi gir informasjon om avdelingene, og innleder hver gruppe med ett tema. Vi deler også erfaringer og tar opp forhold som pårørende er opptatt av angående sykehusbehandling. Vi snakker også om problemstillinger som oppstår når en i familien får en psykisk lidelse. Gruppens form vil bli undervisning, informasjon, samtaler og sosialt samvær. 

Program pårørendegruppe våren 2024

Onsdag 07. februar: 
«Åpen dør» fagprosjekt i klinikken med fokus på brukermedvirkning og redusert opplevelse av tvang 
Nataly, erfaringskonsulent og Mats Håkansson, klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie

Onsdag 21.februar:
Psykisk lidelse og behandling
Anne-Kari Kvarstein, psykologspesialist 

Onsdag 06.mars: 
Kognisjon og psykose, hvordan fungering i hverdagen kan bli påvirket
Kristoffer Olaussen, psykolog, avdeling døgnbehandling

Onsdag 20.mars: 
Psykisk lidelse og medisiner
Anne Tveito, overlege, avdeling døgnbehandling

Onsdag 03.april: 
Håp og psykisk lidelse
Svein Bjarte Mangersnes, sykehusprest

Onsdag 17. april: 
Meningsfull aktivitet og sosiale arenaer under innleggelse og i bydelene
Maya Aslaksen, spesialergoterapeut
Oppfølging utenfor sykehus 
Katrine Neverdal, spesialergoterapeut, FACT

Det er fint om du melder deg på, så har vi mulighet til å gi beskjed ved endringer.

Kontakt

  Anne Mari Bakøy

  990 40 027

  Interesserte kan henvende seg til pårørendegruppa ved Anne-Mari.