To sykepleiere og en pasient

Kirurgisk klinikk

Kirurgisk klinikk behandler pasienter fra hele landet for planlagte operasjoner innen ortopedi, generell kirurgi og øre-nese-hals. Klinikken har også et omfattende poliklinisk tilbud. Den planmessige virksomheten gir høy kvalitet og lavt antall sykehusinfeksjoner, sjeldne strykninger i operasjonsprogrammet og få komplikasjoner etter behandling.

Kirurgisk klinikk satser planmessig på kvalitet og sikkerhet, og er ledende innen mange behandlinger. Det brukes konsekvent et databasesystem som registrerer mange sider av aktivitet og drift, noe som gir god oversikt over alle resultater. I Helsedirektoratets oversikt, som gjøres i forbindelse med fritt behandlingsvalg, ligger sykehuset på topp i landet innen 12 forskjellige operasjonstyper.

Høyt volum bidrar til god kvalitet. Avdelingen får også mange henvisninger fra andre behandlingssteder for "second opinion" av særlig kompliserte tilfeller. Kirurgisk klinikk holder jevnlig kurs, hvor kirurger fra hele landet deltar.

Kirurgisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus har flest operasjoner i Norge pr. år av disse operasjonstypene:

 • bihuleoperasjon
 • fjerning av mandler, barn
 • fjerning av mandler, voksne
 • hofte, kikkhullsoperasjon (artroskopi)
 • hofteleddsartrose (slitasjegikt), protese
 • hånd og håndledd, operasjon ved karpaltunellsyndrom, triggerfinger
 • kneleddsartrose (slitasjegikt), protese
 • skjev neseskillevegg (septumplastikk)
 • skulder, avrivninger (ruptur), stor kikkhulloperasjon (artroskopi)
 • skulder, betennelser og forkalkninger, liten kikkhullsoperasjon (artroskopi)
 • skulderslitasje. Innsetting av kunstig skulderledd (skulder totalprotese)
 • brokkoperasjoner

Ortopedi                   Øre-Nese-Hals                        Generell kirurgi

Digital kne- og hofteskole

Hofteproteseoperasjon

Kneproteseoperasjon 

Viktige forberedelser

Kroppsvask før hofte-, kne- og skulderproteseoperasjon

Forskning

Se informasjon om forskning ved sykehuset på forskningssidene.

For fagfolk

Undervisningsfilmer hofte- og skulder artrografi.
 

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.