SIBS-RCT

SIBS-intervention for siblings and parents of children with chronic illness: A randomized controlled trial

SIBS – et forebyggende tiltak for søsken og foreldre til barn med en diagnose.

Grafisk brukergrensesnitt

Hva er SIBS?

Søsken til barn med en diagnose er mer utsatt enn andre for å utvikle psykiske helseplager og har rett til hjelp. SIBS er et forebyggende tiltak rettet mot søsken mellom 8 og 16 år, som har en bror eller søster med en diagnose. SIBS passer for mange ulike diagnoser som er langvarige, og når barnet mottar tjenester fra kommunen, BUP, habiliteringstjenesten eller sykehus.

SIBS tilbys nå som en del av et forskningsprosjekt. Det settes jevnlig opp grupper i Oslo, Asker, Lillestrøm, Sarpsborg, Skien, Lillehammer og Trondheim. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser og fem sykehus og tre kommuner. Sykehusene er Lovisenberg, Telemark, St. Olav, Østfold og Innlandet. Kommunene er Asker, Rælingen og Lillestrøm.

I SIBS møtes man to ganger á 3 timer. Søsken deltar sammen med én av sine foreldre. Den samme forelderen må delta begge gangene. SIBS gjennomføres med grupper for 3 til 8 søsken og grupper for deres foreldre. Målsettingen for SIBS er å forebygge utvikling av psykiske helseplager hos søsken til barn med en diagnose.

SIBS kommer i tillegg til andre tjenester dere mottar. Du får mer informasjon fra prosjektleder Krister Fjermestad (kristefj@uio.no) 94201947 eller koordinator ved NWI Solveig Kirchhofer (smki@lds.no) 46836224. Familier kan samtykke direkte på nettsiden https://nettskjema.no/a/sibs

Se sibs.no for mer informasjon.

Finansiering

Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo
Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Fra 2021: Norges Forskningsråd

Prosjektleder

Krister Fjermestad, prosjektleder RCT, professor Universitetet i Oslo

Prosjektdeltagere

Solveig Kirchhofer, ph.d.- stipendiat Psykologisk Institutt, psykolog Nic Waals Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Torun M. Vatne, PhD, Spesialist i klinisk psykologi, Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser

Prosjektet er registrert i Clinical Trials

Sist oppdatert 19.05.2023