OralHAC

Oral Health in Advanced Cancer

Hovedmålet med OralHAC er å undersøke munnhelsen til alvorlig syke kreftpasienter og tiltak som kan lindre plagsomme symptomer i munnhulen.

En person med armene krysset

​Pasienter med langtkommen kreftsykdom er ofte plager med munntørrhet, smaksendringer, infeksjoner og smerte i munnen, som følge av sykdommen og behandlingen. Dette kan føre til nedsatt næringsinntak, vekttap, fatigue, infeksjoner og redusert livskvalitet. I OralHAC studien ble pasienter spurt om ulike type munnplager og tannleger undersøkte munnhulen. Resultater fra studien viser at pasientene rapporterer munntørrhet og smaksendringer som de mest plagsomme symptomene. Over halvparten av deltagerne hadde sopp i munnhulen. Studien viser at systematisk kartlegging og oppfølging av munnstell gir betydelig bedre munnhelse.

Finansiering

Bundistiftelsen for kreftsyke
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kirsten Rønnings legat
Helse Sør-Øst RHF #2021026

Prosjektleder

Anners Lerdal, professor II Lovisenberg/UiO, forskningssjef Lovisenberg

Prosjekdeltagere/samarbeidspartnere

Ragnhild E. Monsen, ph.d.-stipendiat, Lovisenberg/ Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Det medisinske fakultet, UiO
Bente Brokstad Herlofson, professor, Det odontologiske fakultet, UiO
Hilde Nordgarden, avd. sjef TAKO-senteret, Lovisenberg
Caryl Gay, PhD, Lovisenberg/USD, USA
Morten Eneresen, førsteamanuensis, Institutt for oral biologi, UiO
Anne Karin Kristoffersen, senioringeniør, Institutt for oral biologi, UiO
Anita Tollisen, ph.d., Lovisenberg
Lene Hystad Hove, førsteamanuensis, Det odontologiske fakultet, UiO
Katrine G. Fjeld, ph.d., Det odontologiske fakultet, UiO

Prosjektside i cristin.no

Sist oppdatert 19.05.2023