Medikamentfritt behandlingstilbud ved psykiske lidelser

5-døgnsposten er en åpen døgnavdeling for personer mellom 18 – 65 år med alvorlig psykisk lidelse.

Avdelingen gir et tverrfaglig behandlingstilbud med vekt på individualsamtaler, gruppeterapi, samtalegrupper, kognitiv terapi, psykomotorisk behandling, pasientundervisning , fysisk aktivitet, medikamentell behandling og miljøterapeutiske tiltak.

Utredning av den enkeltes ressurser, sosiale ferdigheter og funksjon er en sentral del av behandlingen. Det samme gjelder tilrettelegging for videre behandling etter utskrivelse i samarbeid med oppfølgende instanser

Pasienter kan henvises fra fastleger og spesialisthelsetjenesten med bestilling om nedtrapping av medisiner, medisinjustering eller medikamentfritt behandlingstilbud.

Pasienter har rett til medikamentfri behandling hvis det er vurdert forsvarlig, selv i de tilfeller behandler ikke vurderer dette som et optimalt behandlingsalternativ.

Vi legger stor vekt på brukermedvirkning og pårørendesamarbeid, og alle pasienter som får dette behandlingstilbudet kalles inn til en forvernssamtale der behandling med og uten medisiner blir presentert. Det er ønskelig at pårørende eller den som pasienten ønsker deltar i samtalen. I vår behandling ønsker vi pårørende så tidlig som mulig skal involveres i behandlingen, forutsatt at pasienten samtykker til det.

Gjennom hele behandlingsforløpet skal det tilbys pårørendesamtaler, der undervisning og veiledning kan være tema.

Behandling kan skje i kombinasjon med jobb/eksterne aktiviteter, og innleggelsen kan også skje i bolker, dette avtales med behandler.

Ved innleggelse opprettes en behandlingsplan i samarbeid med pasienten. Det tas utgangspunkt i pasientens ønsker og mål for behandlingen og seksjonens behandlingstilbud.Det skal også opprettes en kriseplan som skal beskrive tiltak ved en evt forverring av symptomer.

Det er viktig med samarbeid med ekstern behandler, evt. fastlege før utskrivelse slik at medikamentellfri behandling videreføres i resten av behandlingsapparatet.

Henvisning​.

Søkeord: psykose, bipolar.

Sist oppdatert 26.09.2022