Medisinsk poliklinikk

Poliklinikken har kompetanse innen generell indremedisin, blodsykdommer, diabetes, geriatri, hjerte- og karsykdommer, infeksjonssykdommer, lungesykdommer, overvekt, mage- og tarmsykdommer og stoffskiftesykdommer.

Henvisning

Avbestilling av time

Medisinsk poliklinikk består av flere enheter innen ulike fagfelt. Det legges stor vekt på informasjon, veiledning, samtale om å leve med sin kroniske sykdom, og riktig bruk av medisiner hos de ulike enhetene ved poliklinikken.
 
Avdelingsleder medisinske poliklinikker: Monika Pedersen
Avdelingssykepleier medisinsk poliklinikk avd.2 etg: Ingrid Goldstein
Fagutviklingssykepleier medisinsk poliklinikk avd.2 etg: Marit Leine
Fagutviklingssykepleier Poliklinikk Kreft, Blodsykdommer og Lindring (KBL):  Marianne Nystuen Hansen
Fagutviklingssykepleier Geriatri, slag og hukommelse poliklinikk: Torunn Gjerpe

Dagmedisin

Dagmedisin er en mellomting mellom heldøgnsavdeling og poliklinikk. Flere pasientgrupper kan med fordel bo hjemme og komme på dagtid til utredning og behandling. Ved denne enheten administreres blant annet ulike infusjonsbehandlinger (jern, antibiotika, m.m.) og blodtranfusjoner, i tillegg til forberedelser og observasjoner i etterkant av ulike undersøkelser.
Her utføres også poliklinisk EKG for medisinske pasienter.

Medisinsk undersøkelse

Ved medisinsk undersøkelse blir det utført ulike hjerteundersøkelser som 24-timers EKG og BT-registrering, og assistering ved en del avanserte hjerteundersøkelser og behandling som transøsofagus ekkodopler, elektrokonvertering og tilttest.
I tillegg utføres mange ulike prøver og undersøkelser, blant annet: venesectio (årelating), pleuratapping, ascitestapping, sternalpunksjon, cristapunksjon, spinalpunksjon, leverbiopsi og innleggelse av thoraxdren.

Hjerteenheten

Hjerteenheten omfatter hjertesviktpoliklinikken og atrieflimmerpoliklinikken, og består av et tverrfaglig team med kardiolog, fysioterapeut og sykepleier.
Hjertesviktpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling av hjertesvikt og sykdommer som forverrer funksjonen ved hjertesvikt. Det holdes treningsgrupper 2 ganger i uken for hjertesviktpasientene, samt hjertesvikt kurs.
Atrieflimmerpoliklinikken har som mål å gi omfattende diagnostikk og behandling til pasienter med atrieflimmer. Dette gis som individuelle konsultasjoner og i grupper. Atrieflimmerpoliklinikken gjennomfører også søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/ASV).

Lungeenheten

Ved lungeenheten blir det blant annet utført lungefunksjonstesting, allergiutredning, allergivaksinering, indusert sputum, bronkoskopi, titrering av oksygenbehandling, søvnutredning og oppfølging av maskebehandling (CPAP/BiPAP).
Fysioterapeut holder treningsgruppe for pasienter med kols en gang per uke. Det holdes jevnlig astmaskole og kolskurs med tverrfaglig undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i gruppe. 

Gastroenheten

Ved gastroenheten utføres mange ulike undersøkelser: gastroskopi, koloskopi, ERCP, bronkoskopi, Xylose- og helicobakter pusteprøver, innsetting av PEG, sonder m.m. Sykepleierne og legene ved enheten jobber tett sammen i team.

IBD-enheten

Ved enheten for IBD (inflammatory Bowel Disorder) tilbys oppfølging til pasienter med kronisk inflammatorisk tarmsykdom som ulcerøs kolitt og chrons sykdom. IBD-sykepleier tilbyr blant annet individuelle konsultasjoner, og oppstart og oppfølging av infusjonsbehandling i tett samarbeid med lege.
Diabetesenheten
Diabetesenheten jobber primært med undervisning, opplæring, veiledning og oppfølging av pasienter både individuelt og i grupper, ulike typer hormontestinger og sårbehandling.

Overvektspoliklinikken

Individuell oppfølging fra tverrfaglig team.

Kreft, blodsykdommer og lindring

Poliklinikk for kreft, blodsykdommer og lindring består av leger med spesialkompetanse i onkologi, hematologi, lungekreft og lindrende behandling, kreftsykepleiere og helsesekretærer.
Poliklinikken er organisert i Medisinsk poliklinikk og gir medikamentell kreftbehandling til pasienter med lungekreft, hematologisk kreft, brystkreft, tykk- og endetarmskreft, kreft i bukspyttkjertelen, lymfom, føflekkreft og urologisk kreft. Lindrende behandling er integrert i behandlingstilbudet.
Et bredt tverrfaglig team med klinisk ernæringsfysiolog, sosionom, ergoterapeut, fysioterapeut, helsepsykolog, tannpleier og prest er tilknyttet poliklinikken. Forløpskoordinator pakkeforløp kreft er tilknyttet poliklinikken.
Poliklinikken har et tett samarbeid med Kreftklinikken ved OUS og kommunehelsetjenesten.

Geriatri, slag og hukommelse poliklinikk

Informasjon på flere språk

Kontakt

Telefon:

 • Mandag 08:00 - 14:00
 • Tirsdag 08:00 - 14:00
 • Onsdag 08:00 - 14:00
 • Torsdag 08:00 - 14:00
 • Fredag 08:00 - 14:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finner du fram

Oppmøtested

2.etg. Adkomst via parkeringsplass hovedinngang 1. etg. eller Øre-Nese-Hals inngang 2.etg (hjørninngangen).

Besøkstider

 • I dag 08:00 - 15:30
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Kurs og møter

 • Trening, veiledning og samhold for deg som er i kreftbehandling
  På Pusterommet Lovisenberg kan du trene trygt sammen med fysioterapeut/AKTIV instruktør. En AKTIV instruktør har tilleggsutdanning innenfor feltet trening og kreft (se aktivmotkreft.no). Treningen inneholder tilrettelagt kondisjonstrening, styrketrening og avspenning. Du kan få individuell treningsveiledning og / eller delta på gruppetrening sammen med andre som er i samme situasjon.
  Trening, veiledning og samhold for deg som er i kreftbehandling
  Alltid tilgjengelig
 • Bronkiektasi
  Bronkiektasikurs er et tilbud til deg som har fått påvist bronkiektasier.
  Bronkiektasi
  Dato kommer