En kvinne som sitter ved siden av en kvinne

Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Et senter for lindrende behandling (palliasjon) med regional funksjon. Senteret gir lindrende behandling, pleie og omsorg til kronisk syke, pasienter med kreft eller en annen alvorlig, kronisk lidelse og døende. Ivaretagelse av pårørende og etterlatte er en del av behandlingstilbudet.

Hvis du ønsker å gi en gave til Lovisenberg lindring og livshjelp, bruk bankkonto 3000.31.07600. Merk: Lovisenberg lindring og livshjelp

Lovisenberg lindring og livshjelp har lagd en film for helsepersonell med tema nærhet og intimitet.

Last ned omregningstabell til bruk ved dosering av opioider (gjeldende versjon er fra mai 2019).

Vis alltid betydelig forsiktighet ved skifte av opioid, særlig ved høye doser. Reduser beregnet dose 20-30%.

 

2022 - Årsrapport Lovisenberg Lindring og Livshjelp

Behandlingstilbud: dagbehandling KOLS 

Henvisning

Lovisenberg lindring og livshjelp på Facebook 

Kontakt

Slik finner du fram

Geitmyrsveien 45

Geitmyrsveien 45

Praktisk informasjon

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

Kurs og møter

 • Pårørendekurs - LLL
  Å leve som pårørende til en kreftsyk, gir ulike utfordringer i hverdagen. Med pårørendekurset ønsker vi å bidra til mestring gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling.
  Pårørendekurs - LLL
  9.
  oktober
  2024
  2 dager
 • Etterlattekurs - LLL
  Gjennom etterlattekurset ønsker vi å bidra til mestring av veien videre, gjennom økt kunnskap og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.
  Etterlattekurs - LLL
  13.
  november
  2024
  3 dager