Dagbehandling KOLS

Tilbudet er for deg som har levd med KOLS over tid. Vi tilbyr kunnskap om sykdommen, hjelp og støtte til å mestre symptomer og plager, både fysiske og psykiske. Her vil du også treffe andre i samme situasjon.

KOLS er en uforutsigbar sykdom hvor formen kan variere fra dag til dag. Mange opplever slitenhet, angst, depresjon, problemer med å sove og sosial isolasjon som følge av KOLS. Manglende forståelse for sykdommen blant familie og venner kan være en ekstra belastning for noen.

Målet med dagbehandlingen er økt kunnskap om KOLS, mestring av selvbehandlingen og mer trygghet rundt det å leve med sykdommen.
Du følges av et tverrfaglig team av sykepleiere, fysioterapeut, ergoterapeut og klinisk ernæringsfysiolog. Tilbudet gis i gruppe og ved individuell oppfølging.

Dagbehandlingen er et tilbud hver torsdag som går over 12 uker fra kl. 11.00 til 15.00.

Program:
11.00 Servering av kaffe/te og mellommåltid
11.30 Bevegelse og avspenning
12.15 Undervisning*
12.45 Lunsj
13.45 Mestring og livskvalitet*/samtalegruppe
15.00 Avreise
* Temaene for undervisning og Mestring og Livskvalitet er ulike fra gang til gang og kommer i et eget program.

Undervisningen gis av ulike faggrupper.

For å dele kunnskap og erfaringer vektlegges dialog i gruppen.

Eksempler på tema:
- Kosthold og ernæring
- Å leve med alvorlig sykdom
- Medisinbruk
- Mestring av tung pust
- Energiøkonomisering
- Munnhelse
- Søvn og hvile
- Mindfulness

Mestring og livskvalitet/ samtalegruppe

Samtalegrupper med fokus på hva du trenger for å leve best mulig med din sykdom.

Ukesopphold

Livshjelpsenteret disponerer en av plassene på Lindrende døgnenhet. I samråd med det tverrfaglige teamet kan du få tilbud om et ukesopphold, slik at behandlingen din kan bli best mulig.

Pårørende

Dersom noen av dine nærmeste har behov for en samtale med oss, kan vi gjøre en avtale om det.

Dagbehandlingen foregår på:
Lovisenberg Livshjelpsenter
Geitmyrsveien 45A
0455 Oslo

Har du utfordringer med å gå i trapp, bruk inngangen til:
Lovisenberg Lindring og Livshjelp,
Lindrende døgnenhet
Geitmyrsveien 45B
0455 Oslo

Transport:
Buss 37 til holdeplass Lovisenberg

Ved behov for transport bestiller vi pasientreiser tur/retur via NISSY
Du betaler egenandel frem til opptjent frikort

Telefonnummer :
Livshjelpsenteret: 23 22 51 70 (08.00-15.00)

Henvisning sendes til:
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Lovisenberg Lindring og Livshjelp
Postboks 4970 Nydalen
0440 OSLO

Sist oppdatert 20.12.2019