Radiologisk avdeling

Vi er en viktig ressurs for sykehusets kliniske avdelinger, og vår hovedmålsetting er å levere førsteklasses radiologiske tjenester til pasientene. Vår avdeling er spesielt tilrettelagt for å støtte Medisinsk klinikk med akuttfunksjoner og planlagte behandling samt Kirurgisk klinikk, med fokus på planlagte kirurgiske inngrep, spesielt innen ortopedi og øre-nese-halskirurgi. Avdelingen tar imot henvisning og undersøker i tillegg pasienter henvist fra eksterne leger.

Vi har et dedikert team på 42 ansatte og yter døgnkontinuerlig service for å sikre rask og nøyaktig diagnostikk. Våre ansatte har spesialkompetanse og dette gjør oss i stand til å gi spesialisert omsorg til våre pasienter.

Avdelingen er utstyrt med avansert teknologi, inkludert ulike typer røntgenapparatur, CT, MR og ultralyd. Vi er stolte av å være en heldigitalisert avdeling, noe som bidrar til effektiv kommunikasjon og raskere tilgang til diagnostiske resultater.

I tillegg til det daglige arbeidet, er vi engasjert i forskningsprosjekter og tverrfaglig samarbeid ved sykehuset. Dette sikrer at vi kontinuerlig forbedrer våre tjenester for å møte pasientenes behov.

Vi setter pasientene i fokus, og vårt mål er å skape en trygg og behagelig opplevelse for den enkelte pasient. Vi er her for å svare på spørsmål, gi informasjon og sikre at pasientene våre får den beste mulige omsorgen. 

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger.

Avdelingsoverlege: Rune Kvakestad

Avdelingsleder: Brith Lene Hiller

Ledende radiograf: Tom-Roger Haugen

Leder for kontor: Fredrik Hesselberg

Kontakt

Telefon

  • Mandag 08:00 - 15:00
  • Tirsdag 08:00 - 15:00
  • Onsdag 09:00 - 15:00
  • Torsdag 08:00 - 15:00
  • Fredag 08:00 - 15:00
  • Lørdag STENGT
  • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

Hovedinngangen, 1. etg. Henvend deg i Hovedresepsjonen for registrering når du kommer.

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.