Operasjon

Operasjonsavdelingen består av fire seksjoner; ortopedi-, øre-nese-hals- og generellkirurgi samt sterilsentral. Vi har høy kompetanse på våre fagfelt og fokus på pasientsikkerhet, informasjon og kvalitet. Avdelingen har et sporingssystem som hjelper oss å kvalitetssikre bruk av kirurgiske instrumenter, innkjøp av implantater og fører nødvendig data til pasientjournalen.

Operasjonsavdelingen består av 39 dyktige og erfarne operasjonssykepleiere, hvor noen også har mastergradutdanning. Vi tar imot mange spesialstudenter i videreutdanning. Vårt viktigste mål er at pasienter får best mulig behandling og at man unngår infeksjoner. Vi opererer våre proteseinngrep under LAF-tak. Dette er, sammen med andre hygienetiltak, med på å holde infeksjonsfrekvensen nede.

Vår sterilsentral har en operasjonssykepleiere, fire sykepleiere og fem helsefagarbeidere. Alle har sertifisering som sterilteknikere.

I tillegg har operasjonsavdelingen tre teknikere som validerer autoklaver og dekontaminatorer, også på oppdrag i andre sykehus, samt åtte renholdsassistenter.

Operasjonssykepleierne arbeider i dagstillinger med noen ettermiddagsvakter eller i vaktstillinger med liten vaktbelastning og hjemmevakt hver 10. helg.
Sterilsentralen har dagstillinger med et par ettermiddagsvakter pr. uke.

Avdelingen har et meget godt fellesskap og samarbeid med anestesisykepleiere, kirurger, anestesileger, postoperativ, dagkirurgisk avdeling og kirurgiske sengeposter.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til operasjonsavdelingens seksjonsleder.


Kontaktinformasjon:

Seksjonsleder                               Eva Camilla Levin   
Led. spes.spl – Ortopedi             Sissel Hundhammer  
Led. Spes.spl – ØNH                    Benedikte Svendsen Homb
Led. Spes.spl – Sterilsentral       Lena Torske

Kontakt

Postadresse

Postboks  4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.