Kirurgisk sengepost 2 - ortopedi, øre-nese-hals og søvnregistrering

Kirurgisk sengepost 2 har hovedvekt av pasienter som kommer til elektive (planlagte) ortopediske operasjoner og operasjoner knyttet til øre-nese-hals. Posten har 27 senger inkludert to plasser som er satt av til søvnregistrering.  Viktige arbeidsoppgaver er pre- og postoperativ sykepleie fordelt på preoperativ poliklinikk, preoperativ ventestue og postoperativ sengepost.

Post 2 har lang erfaring og kompetanse på behandling av elektive kirurgiske pasienter. Vi er opptatt av kvalitet og vi har et felles mål om å gjøre pasientopplevelsen best mulig.

Vi har fokus på et godt arbeidsmiljø og er opptatt av faglig utvikling hos personalet med blant annet simuleringstrening, fagdager, undervisning og interne kompetanseplaner. Ved ansettelser har vi et individuelt tilpasset opplæringsprogram.

Avdelingen har et sterkt faglig team og består av dyktige sykepleiere, helsefagarbeidere og sykepleiestudenter. Vi har en fagutviklingssykepleier som både har en mastergrad i klinisk sykepleie og en Ph.d., sykepleiere som har tatt kurs i klinisk fysisk vurdering og avdelingssykepleier med mastergrad i verdibasert ledelse. Avdelingen har i tillegg lang erfaring med å være praksisplass for sykepleiestudenter og for studenter innen helsefag.

Sengeposten er døgnåpen og har 3-delt turnus med arbeid hver 3. helg.

Avdelingen har et tverrfaglig samarbeid med kirurger, anestesileger, fysioterapeuter, og øvrige avdelinger som er knyttet til Kirurgisk klinikk.

Ledige stillinger finner du sammen med sykehusets øvrige utlysninger. Du kan også henvende deg til avdelingssykepleier.

Avdelingssykepleier           Maria Samuelsen

Ass. Avdelingssykepleier   Vibeke Østerby Nilsen

Fagutviklingssykepleier     Hilde Skolt

                                              Maren F. Lindberg

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 4970 Nydalen 0440 Oslo

Slik finner du fram

Oppmøtested

4 etg. inngang fra Hovedinngangen

Besøkstider

  • I dag 16:00 - 19:00
  • Mandag 16:00 - 19:00
  • Tirsdag 16:00 - 19:00
  • Onsdag 16:00 - 19:00
  • Torsdag 16:00 - 19:00
  • Fredag 16:00 - 19:00
  • Lørdag 16:00 - 19:00
  • Søndag 16:00 - 19:00

Lovisenberggata 17

Lovisenberggata 17

0456 Oslo

Praktisk informasjon

​Vi gjør oppmerksom på at sykehuset ikke kan ta ansvar for klær og andre personlige gjenstander som medbringes. Vi anbefaler at du har minst mulig med deg.

​Lovisenberg sykehusapotek finner du på sykehusets øst-fløy, med inngang fra forsiden. Åpningstider for publikum er mandag-fredag kl. 8:00 -16:00, tlf. 23 22 54 00

​Sykehusets kantine ligger i Lovisenberggt. 17, og kan benyttes av pasienter og pårørende. Åpningstider er mandag-fredag 10:00-13:30.

Kiosken i vestibylen i Lovisenberggt. 17 har åpningstider: 07:00-18:00, (lørdag: 10:00-16:00, søndag 11:00-16:00).

Det er gratis WiFi: "LDS-Gjest". Bruk av gratis WiFi skjer på eget ansvar. Det forutsettes av brukeren selv iverksetter nødvendige sikkerhetstiltak for å beskytte sin datautrustning, og den informasjon som brukeren ønsker å utveksle.

​Du kan bruke din mobiltelefon de fleste steder, vis hensyn til medpasienter.  

​Postkasse finnes utenfor hovedinngangen i Lovisenberggt. 17. Frimerker fås kjøpt i kiosken.

TV er tilgjengelig på sykehusets dagligstuer. 

​Ventetider for de forskjellige behandlingstilbudene oppgis på Velg behandlingssted på helsenorge.no.
Se også vedlagte oversikt.

Forløpskoordinatorene er tilgjengelig mellom kl 08.00-15.30.

Seksjon døgn: Charlotte Schrøder – 24 07 44 00
Ruspoliklinikken: Torgeir Hjellnes – 24 07 44 00
Helse og arbeid: Gunn-Astrid Sørdal, Merethe Haavi Lybekk, Per Gunnar Gudmundsson - 24 07 44 00
Seksjon for gruppebehandling: Turid Haug - 24 07 44 00
Poliklinikk Grünerløkka: Ida Cathrine Jakobsen – 24 07 44 00
Poliklinikk Gamle Oslo: Tine Irene Høye – 24 07 44 00
Poliklinikk St. Hanshaugen: Grete Holstad - 24 07 44 00

Seksjon ambulant virksomhet
SOFT: Hassan Namvar - 995 02 495
APAS: Lars Kvisle - 24 07 44 00
Fact BGA: Hanne Wigaard - 947 87 825
Fact BGO: Eirik Ystad - 930 81 003
Fact BSH: Olav Andersen – 41 67 95 19


 

Ta hensyn hvis du fotograferer. Det er ulovlig å dele bilder av andre pasienter eller ansatte ved sykehuset uten samtykke.

Ta også hensyn slik at ikke arbeidet der du får behandling blir forstyrret. Hvis du er i tvil, henvend deg til personalet.