Tunge

Tungebevegelser er grunnleggende i produksjon av lyder, ved inntak og bearbeiding av mat og drikke og for å fjerne matrester fra munn og lepper.

tunge
Foto: TAKO-senteret

​Hovedhensikten med tungeøvelser er å styrke tungen og jobbe motorisk for bedret fleksibilitet og koordinasjon. Under kan du lese mer om tiltak for ulike vansker med tungen og om relevante hjelpemidler.

Øvelser

Bearbeiding av mat 

Treningshjelpemidler

Tungespisstrener

Sist oppdatert 21.06.2023