Bearbeiding av mat

Tungen brukes til å flytte mat fra side til side. Sammen med lepper og kinn holder den maten på plass under tygging og fjerner matrester.

Et nærbilde av en persons ansikt

Dersom sidebevegelighet i tungen er nedsatt, kan bearbeiding av mat ta lengre tid og matrester lett bli liggende i munnhulen. Maten kan bli halvtygget og større biter som svelges kan føre til komplikasjoner. Matrester som blir liggende kan medføre risiko for aspirasjon til luftveiene. Videre kan det lettere oppstå hull i tennene (karies) og tannkjøttsykdom.

Før oralmotorisk trening og stimulering settes i gang, er det noen hensyn og forberedelser som bør tas i betraktning. Et behandlingsopplegg må blant annet tilpasses den enkeltes behov og ferdigheter ved valg av øvelser og dosering. Vennligst les Retningslinjer for trening før du begynner.

Hensikt

  • Bedre forflytting av mat i munnhulen.
  • Bedre tyggefunksjon. 
  • Bedre munnhygiene. 
  • Redusere sosialt stigmatiserende adferd knyttet til spising og drikking.


Kontraindikasjoner

  • Stramt tungebånd (ankyloglossi) som i sterk grad begrenser tungens bevegelsesomfang.
  • Eventuelle svelgproblemer og allergier bør være avklart ved valg av materialer eller matvarer i treningen.

Orofacial stimulering

Ved stimulering inne i munnhulen brukes alltid engangshansker. Fukt fingrene i vann for at hansken skal gli lett. Start med å dra tre streker med en finger bakfra og forover på tungeryggen. Begynn med stimulering kun foran på tungen, men utvid til å starte lengre og lengre bak. Målet er å starte ved bakerste jeksel. Tegn deretter et kryss over tungeryggen. Gjentas tre ganger. Trykk og vibrer deretter mot tungespissen, og stryk tilslutt langs sidene av tungen. Kjenn gjerne at tungen gjør motstand.

Når personen er komfortabel med manuell berøring, kan stimuleringen økes ved å bruke en fingerbørste, Z-vibe eller baksiden av børstehodet på en enkel, elektrisk tannbørste (uten roterende hode) for å tilføre vibrasjon.
 
Vær oppmerksom på at motstandsøvelser mot tungespissen er kontraindisert ved tungepress (protrusjon) og selvstimulerende aktive tungebevegelser fordi disse dermed kan forsterkes ytterligere.

For mer informasjon om stimulering av ansikt og munn, klikk her.

Øke bevegelsesomfanget

Målsettingen med følgende øvelser er å kunne fjerne matrester fra leppene og tennene. Full bevegelighet er oppnådd når personen klarer å slikke seg rundt munnen i begge retninger. I munnhulen skal man kunne slikke tannrekkene fra jeksel til jeksel både på ut- og innsiden, samt bruke tungespissen til å fjerne matrester fra tennene og leppene.
 
Finn ut hvor personen har best bevegelsesomfang. Start med øvelser som ligger nærmest personens mestringsområde, enten det innebærer å slikke leppene eller å rense munnhulen, og utvid omfanget derfra. Noen kan ha nytte av å bruke et speil for å få visuell støtte.

Tungegymnastikk ved å slikke langs leppene og tannrekkene
Bruk eksempelvis en Q-tip eller enden av et sugerør og pek på et bestemt sted på leppen som personen synes er vanskelig å nå med tungespissen. Instruer vedkommende i å treffe det bestemte stedet med tungespissen.

Man kan også plassere litt mat (yoghurt, kaviar, leverpostei) på leppen, og be personen om å slikke den bort, da dette kan virke motiverende.

Man kan også øve på å fjerne matrester med tungespissen. Dette kan gjøres ved å legge litt mat, for eksempel en liten brødbit, på et bestemt sted i/rundt munnen. Avhengig av personens treningsbehov kan brødbiten legges mellom overleppen eller underleppen og tennene, mellom kinnet og tennene, eller på tyggeflater eller skjærekanter på tennene i henholdsvis over- og underkjeve. Be personen å fjerne maten med tungespissen.

NB! Husk å fjerne eventuelle matrester fra lepper og munn etter endt treningsøkt.

Trening med tyggegummi 

Å trene på å flytte tyggegummi rundt i munnen er gunstig for både tunge- og kjevebevegelighet. 

Inn, opp og ut (protrusjon og elevasjon) 
En halv sukkerfri tyggegummi plasseres midt på tungen, og leppene lukkes. Kjenn på den med tungen mot ganen. Åpne deretter munnen og dytt tyggegummien ut i en serviett med tungen. Antall repetisjoner tilpasses individuelt. Øk etter hvert som øvelsen blir lettere å utføre.

Fra side til side
Ta en halv tyggegummi inn på tungen og deretter til en av sidene. Hold tyggegummien mellom jekslene før den forflyttes til den andre siden med leppene lukket. Veksle så fra side til side. Antall gjentakelser tilpasses den enkelte. Avslutt med å dytte ut tyggegummien i en serviett.

Koordinerte tunge- og tyggebevegelser 
Plasser tyggegummibiten på tungen og forflytt den til den ene siden. Hold tyggegummien mellom jekslene før den tygges. Flytt den til motsatt side med lukkede lepper. Hold biten mellom jekslene og tygg. Antall tygginger vurderes etter den enkeltes funksjonsnivå. Veksle fra side til side. Avslutt med å spytte ut tyggegummien i en serviett. 

I begynnelsen er det viktig å bevisstgjøre den som trener på hvor i munnen tyggegummien er før den flyttes over til den andre siden. Etter hvert som bevegeligheten bedrer seg kan tempoet økes for å tilnærme seg vanlig tyggetempo ved spising. Antall gjentakelser økes etter hvert som bevegeligheten blir bedre. Dette kan kombineres med øvelser Tygging.
 

Økt bevegelighet av tungespissen

Fri bevegelighet av tungen er en viktig forutsetning for å kunne bearbeide mat og produsere talelyder korrekt. En tungespisstrener kan være nyttig ved øving på å heve eller senke tungespissen, og bevege den fra side til side. Se beskrivelse av ulike tungespisstrenere.

En passe stor knute midt på en tanntråd kan være et enkelt hjelpemiddel for å finne riktig tungeposisjon eller trene bevegeligheten. Plasser knuten på tanntråden på innsiden av tennene i et område som personen synes er vanskelig, men ikke umulig, og nå med tungespissen. Hold i begge ender av tanntråden. Be personen å lukke munnen og finne knuten med tungespissen.

Legg litt mat, for eksempel en liten brødbit på forskjellige steder i munnen. Det kan være på tennene eller mellom kinnet og tennene. Be personen å fjerne maten med tungespissen. Husk å fjerne eventuelle matrester fra lepper og munn etter endt treningsøkt.

Trening med tungespisstrener

Sidebevegeligheten av tungen kan trenes ved hjelp av en tungespisstrener. Plasser hjelpemidlet på tyggeflaten på jekslene i underkjeven på den ene siden. Be personen om å bite forsiktig sammen for å holde hjelpemidlet på plass. Deretter skal perlen på hjelpemidlet føres frem og tilbake med tungespissen et par ganger. Øvelsen gjentas på motsatt side.

Tungespissløft kan trenes med en annen type tungespisstrener. Plasser tungespisstreneren mellom fortennene, og be personen om å bite forsiktig sammen for å holde den på plass. Deretter skal perlen på hjelpemidlet føres opp og ned med tungespissen. Øvelsen gjentas i hver munnvik.

Før trening med tungespisstrener bør kjevestabilitet vurderes og eventuelt trenes opp. Det kan gjøres ved å følge hierarkiene i Oral Placement Therapy og bruke biteblokkene fra TalkTools.
Sist oppdatert 20.12.2023