Oralmotorisk team

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret består av fysioterapeut og logopeder som har spesialisert seg på vurdering og opptrening av oralmotoriske ferdigheter for å bedre spising, drikking, tale, munnhygiene eller redusere sikling.

Oralmotorisk team

Foto: TAKO-senteret

Mange av konsultasjonene på TAKO-senteret er tverrfaglige der tannlege, tannpleier, logoped og fysioterapeut samarbeider. Tannlege eller tannpleier vurderer tannhelse og bittforhold, mens logoped eller fysioterapeut undersøker og lager tiltaksplan for å bedre munnmotoriske funksjoner. Etter en konsultasjon settes funnene sammen, slik at man i videre planlegging og utføring av behandling kan ta hensyn til de ulike problemområdene på en helhetlig måte.

Når vi har gjennomført en grundig undersøkelse og laget en behandlingsplan, kan vi gi veiledning til pasienten, pårørende og lokalt hjelpeapparat. Oralmotorisk team har også fokus på å utvikle og spre kunnskap om oralmotoriske vansker hos personer med en sjelden diagnose.

I tillegg til vår egen kliniske erfaring, har vi gjennom årene funnet mange inspirasjonskilder som bidrar til å optimalisere vårt oralmotoriske team, som Oralmotoriskt Centrum, Mun-H-CenterDr. Castillo Morales og TalkTools OPT-metoden til Sara Rosenfeld-Johnson.

Hvor er vi? 

TAKO-senteret og oralmotorisk team er en del av Lovisenberg Diakonale Sykehus, og har lokaler på sykehuset i Lovisenberggata 17. Du finner oss i andre etasje, like over resepsjon for ØNH.

Henvisning

Oralmotorisk team ved TAKO-senteret jobber med utredning og rådgivning for mennesker som har en sjelden diagnose og har problemer med sin orale helse. Henvisninger av personer som passer denne beskrivelsen skal gå gjennom fagpersonell (fastlege, sykehus, logoped o.l.), slik at vi kan trekke inn fagpersoner med rett kompetanse i forhold til gitt problemstilling.

Kontakt 

Ved øvrige spørsmål til oss på TAKO-senteret kan du ta kontakt på e-post: tako@tako.no eller telefon 23 22 59 39.


Sist oppdatert 10.02.2022