Om oss: Sykehustannklinikken

Sykehustannklinikken ved Lovisenberg Diakonale sykehus har et tilbud til mennesker med behov for tannbehandling i sykehus.

En gruppe kvinner i blå skjorter
Illustrasjonsbilde. Foto: Brynhild Foshaug, TAKO-senteret

Dette må skyldes medisinske risikofaktorer eller sammensatte problemstillinger der det er behov for tverrfaglig behandling. Klinikken mottar henvisninger og vurderer disse fortløpende.


Kontakt
Tlf: 23 22 59 44
Faks: 22 67 55 51
E-post:  tako@tako.no

Henvisning til Sykehustannklinikken

​Helsenorge.no : Hvem betaler tannlegering din?

Sist oppdatert 04.04.2024