Henvisning til TAKO-senteret

TAKO-senteret, avdeling SMT, tar i mot barn og voksne med sjeldne medisinske tilstander (SMT) med orale eller oralmotoriske problemer. Problemene kan være direkte relaterte til tilstanden eller være knyttet til problemer med tilnærming, vegring og lignende. TAKO-senteret er behjelpelig med undersøkelse, behandlingsplanlegging og veiledning. Du sender henvisning og journalopplysninger per post til oss. Fyll ut skjemaet på pc-en din og print ut.

Henvisning for oral helse ved SMT (sjelden diagnose) 

Ved Sykehustannklinikken behandles voksne med dobbeltdiagnose (rus og psykiatri) og andre som kvalifiserer til tannbehandling ved sykehus.

Henvisning til Sykehustannklinikken

Sist oppdatert 21.05.2024