Lovende resultater med Åpen Dør Policy

Redusert bruk av låste dører og tvang og innen psykisk helsevern øker pasienttilfredsheten og gir kortere liggetid. Helseministeren uttrykker glede over prosjektet som viser nye måter å bygge tillit mellom pasient og behandler.

Publisert 05.04.2024
Sist oppdatert 23.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Nylig ble resultatene publisert i The Lancet Psychiatry. Forsker Anne-Marthe Rustad Indregård peker blant annet på at det ikke har vært flere alvorlige hendelser som vold eller selvmord etter at dørene nå er åpne de fleste dagene.
I Dagsrevyen 21 ble det 1. april vist et innslag om Åpen dør prosjektet ved Lovisenberg. Se innslaget her

Prosjekt og publikasjon i Lancet Psychiatry.  

Prosjektside.

Nyhetsmorgen på NRK.

Dagens Medisin

Sidelengs inn en åpen dør (legeforeningen.no).

Nasjonal kompetansetjeneste ROP.