Logo og grafisk profil

Her finner du informasjon om profil og formgiving for materiell fra sykehuset.

Logoens hovedform er på en linje, og skal brukes som hovedregel. Tre-linjers logoen brukes ved behov for smalt oppsett. Logo med kontaktinformasjon brukes til oppsett i små formater. Egne oppsett gjelder for skilting, disse skal ikke brukes i brosjyrer ol. Merk: All bruk av vår logo av eksterne miljøer, som f.eks. samarbeidspartnere, skal godkjennes av LDS informasjonsavdeling på forhånd.

Om bruk av logoer og grafiske elementer

Kvalitet og nestekjærlighet er styrende verdier på alle områder, også vår grafiske profil. For å gi god gjenkjenning og tydelig kommunikasjon er det viktig at de offisielle logovariantene benyttes, ikke "private varianter". Her finner du retningslinjer for hvordan logo og visuell profil skal benyttes riktig.

Logo

Logoen er hovedelementet i sykehusets grafiske profil. Den består av et symbol ("blomsterkorset") og sykehusets navn. Logoen skal ikke deles opp og blomsten skal ikke benyttes separat. En versjon har profilteksten "Pionér i kompetanse og omsorg". Denne brukes til internkommunikasjon og profilering.
 
LDS logo - Liten

Størrelser: Den brede formen av logoen skal brukes når det er praktisk mulig. Det er hovedformen. Men logoen finnes også i ulike bredder med sykehusets navn over to eller tre linjer, dersom plassmangel gjør at den fulle versjonen ikke kan benyttes. Det er også forskjellige oppløsninger (størrelser) for trykt og skjermbasert gjengivelse.

Utskrift og trykk

Benytt den største logoen i JPG bildeformat til trykksaker du lager selv. PowerPoint er ofte bedre egnet enn Word til å sette opp tekst og bilder for utskrift. Dersom du ønsker å endre størrelsen etter å ha limt inn logoen, må du dra i hjørnene for å beholde de riktige proporsjonene. Logoene finnes også i EPS format for bruk av designere/trykkerier. Ta kontakt med informasjonsavdelingen hvis du trenger en spesiell versjon av logoen, eller ved behov for utendørs skilting.

Farger

Logofargen er PMS 287 blå i trykksaker. Denne fargekoden kan variere noe dersom gjengivelsen er skjermbasert eller av papirtype eller tekstil. Til skjerm har vi benyttet webfarge marineblå #003399 (RGB R0 G51 B153). Det er hvordan fargen ser ut på glanset papir som er retningsgivende. Dersom sort eller blå, eventuelt negative (omvendte) versjoner ikke kan benyttes, kan logoen gjengis i sølv. Eksempel: pins.
 
For de andre fargene i LDS grafisk profil, se vedlegget "Fargekoder LDS 2015" øverst til høyre på siden.

Skrifttyper

Lovisenberg Diakonale Sykehus logofont er skrevet i Novarese medium. Dersom man kun benytter navnet, er Cambria en god og lesbar erstatning. Undertitler gjøres ofte i Calibri med VERSALER (store bokstaver). Av lesbarhetsgrunner benytter vi Calibri til annen tekst på skjerm og trykte overskrifter, og Cambria til trykt (innholds-) tekst, som helst ikke skal være mindre enn 12 punkter.

Andre formater - skiltoppsett

For utendørs skilting er det utarbeidet eget oppsett, kontakt Kommunikasjonsavdelingen.

Profil-illustrasjon: Livets tre

Kunstneren Hilde Kramer har i klippeteknikk laget profilillustrasjonen "Livets tre". Originalen henger i Medisinsk Mottakelse. Elementer fra illustrasjonen kan brukes som dekor f.eks. i brosjyrer, men det anbefales kun brukt på mindre flater, og med nøkternhet i fargevalget, slik at man ikke blir trett av illustrasjonen. Ta kontakt med informasjonsavdelingen dersom du har spørsmål om bruken.

Design

Idé og design av logoen er utarbeidet av designer Knut Grønvik i 1993, med revisjon i 1995 og videre revidert av designer Cathrine Brandt i 1999, med tillegg av profilelementet "Livets tre" i 2000.
 
Ved spørsmål, ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen.


 

Sist oppdatert 23.11.2020